Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický 23/2013

Obsah

Milena LENDEROVÁ: Poutě a poutní místa v českých zemích jako téma kulturních dějin (několik řádků úvodem), 3–8
Jan STEJSKAL: Text jako „pohyblivý“ cíl putování aneb první „naši“ doložení poutníci, 9–24
Zdeněk HOJDA: Organizované pouti do Palestiny v 19. století, 25–42
Hana DVOŘÁKOVÁ: Poutníci na cestách, 43–58
Marie MACKOVÁ: Pouťová bouda a lidé kolem ní (na příkladu Hory Matky Boží u Králík a Filipova), 59–82
Lenka BLAŽKOVÁ: Světské aspekty poutí na Svatou Horu 1650–1950, 83–114
Tereza PRUCHOVÁ: Po babičce klokočí aneb růženec jako výrobní artikl, 115–136
Kateřina PAŘÍZKOVÁ: Jejich kramaření přesáhlo všechny únosné meze! (Pohled na frekvenci poutí, jejich útlum a proměnu v průběhu tří století na příkladu poutí do Hájku u Prahy), 137–158
Petr VOREL: Finanční přínos svatopolských barokních poutí v Přelouči, 159–174
Martina VLČKOVÁ: Na cestě do slezského Jeruzaléma, Mariánské poutní místo Vambeřice, 175–186
Ingrid KUŠNIRÁKOVÁ: Symbolický význam pútneho miesta Marianka v politickom a náboženskom živote krajiny v ranom novoveku, 187–206
Ladislav NEKVAPIL: Růžencové bratrstvo v Cholticích a perspektivy jeho výzkumu, 207–228
Hana RUDOVÁ: Poutní místa na jihočeských panstvích Buquoyů jako místa šlechtické prezentace, 229–234
Eduard MAUR: Poutě jako forma mobility venkovského obyvatelstva v raném novověku, 235–252
Jiří MIKULEC: Osvícenci a poutníci, Nešvary barokní poutě očima josefínské doby, 253–266
Zuzana PAVELKOVÁ ČEVELOVÁ: Staronové kulty světic v 19. století aneb po stopách sv. Filomény v Čechách, 267–276
Nina MILOTOVÁ: Vzhůru na Říp! Různé podoby putování na posvátnou horu Čech ve 2. polovině 19. století, 277–306
Jitka JONOVÁ: Velehradské pouti ve druhé polovině 19. stol. – náboženská nebo politická manifestace?, 307–324
Lenka PROCHÁZKOVÁ: Svatoanenská pouť v Mnichově Hradišti jako typ městské slavnosti druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století, 325–334
Marcela BEDNÁROVÁ: Misionári ilyrizmu, Etnicky motivované cestovanie južných slovanov v tridsiatych a štyridsiatych rokoch 19. storočia, 335–356
Marek KREJČÍ: Poutě očima českých umělců, 357–362

obalka_vcsh23_2013.jpg