Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Job opportunities

Východočeské muzeum v Pardubicích
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici: Dokumentátor/ka

Místo výkonu práce: Východočeské muzeum v Pardubicích
Platové zařazení: 9. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění)
Charakteristika vykonávané činnosti:

 • správa digitalizační agendy v oddělení Centra dokumentace sbírek a regionální historie VČM
 • realizace a archivace obrazové dokumentace (digitalizace sbírkových předmětů, dokumentace současnosti)
 • poskytování knihovních a badatelských služeb
 • správa moderní digitalizační techniky a práce s ní
 • poskytování metodické pomoci jiným institucím v oblasti digitalizace a dokumentace
 • sledování technologických trendů v muzejní sféře
 • popularizační a prezentační činnosti muzea
 • týmová práce

Požadavky:

 • min. středoškolské vzdělání s maturitou
 • znalost zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) v platném znění
 • znalost zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy v platném znění a související muzejní legislativy
 • znalost práce na PC (Microsoft Windows, MS Office ad.)
 • aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka výhodou
 • praxe v oblasti knihovnictví nebo muzejnictví výhodou
 • znalost muzejních evidenčních systémů výhodou
 • ŘP sk. B
 • samostatnost, zodpovědnost

Náležitosti písemné přihlášky zájemce:

 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • státní příslušnost zájemce
 • místo trvalého pobytu zájemce, případně kontaktní adresu
 • datum a podpis zájemce

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběrového řízení (ve smyslu GDPR)

Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle dohody
Lhůta pro podání přihlášky: 29. 8. 2022
Způsob podání přihlášky:
1) v listinné podobě na adresu: Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek č. 2, 530 02, Pardubice (označení obálky „výběrové řízení“) nebo
2) e-mailem na adresu: holubova@vcm.cz

Kontaktní osoba pro podávání informací: Mgr. Nikol Holubová, +420 773 819 211, holubova@vcm.cz
V Pardubicích dne 2. 8. 2022

Návrat do práce v Pardubickém kraji

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000017

Východočeské muzeum v Pardubicích zaměstnává jednoho pracovníka na dotovaném pracovním místě v rámci regionálního individuálního projektu Návrat do práce v Pardubickém kraji, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Z a státního rozpočtu České republiky.