Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Job opportunities

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Uklízeč/ka 1.06.06 – úvazek 20 h/týden
Místo výkonu práce: Východočeské muzeum v Pardubicích a areál v Ohrazenicích
Platové zařazení: V souladu se zákoníkem práce a vládním nařízením č. 341/2017 Sb. a nařízením vlády č. 222/2010 Sb.

Charakteristika vykonávané činnosti:

 1. Provádí běžné úklidové práce v interiérech historického objektu č.p. 1, 2, 3, 4 a v interiérech objektů v areálu v Ohrazenicích - zametání a vytírání podlah, utírání prachu, vynášení odpadků, čištění nábytku, čištění vitrín v expozicích, vysávání koberců, úklid a dezinfekce WC.
 2. Jednou ročně ve výše uvedených objektech provádí mytí oken.
 3. Při instalaci výstav a expozic provádí mytí vitrín.
 4. Dodržuje veškeré bezpečnostní předpisy a vnitropodnikové směrnice.
 5. Jejím pracovištěm jsou veškeré prostory Východočeského muzea v Pardubicích.
 6. Dodržuje bezpečnostní předpisy a vnitropodnikové normy

Požadavky:

 • Spolehlivost, pracovitost a pečlivost při práci. V případě kulturních akcí je nezbytná časová flexibilita.

Náležitosti písemné přihlášky zájemce:

 • jméno, příjmení zájemce
 • místo trvalého pobytu zájemce, případně kontaktní adresu
 • datum a podpis zájemce
 • souhlas se zpracováním osobních údajů

Možný termín nástupu: dle dohody
Lhůta pro podání přihlášky: 15. 5. 2021
Způsob podání přihlášky: 1) v listinné podobě na adresu: Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02, Pardubice
2) e-mailem na adresu: brabec@vcm.cz

Edukátor/edukátorka v kultuře, pracovník vztahů k veřejnosti – úsek prezentace a služeb
Místo výkonu práce: Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice
Platové zařazení: 10. platová třída - v souladu se zákoníkem práce a vládním nařízením č. 341/2017 Sb. a nařízením vlády č. 222/2010 Sb.
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody (HPP na dobu určitou)

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • příprava výukových a výchovných programů pro různé cílové skupiny (ve spolupráci s odbornými pracovníky)
 • tvorba doprovodných muzejně didaktických materiálů a edukačních aktivit k expozicím, výstavám či edukačním programům (ve spolupráci s odbornými pracovníky)
 • vedení agendy objednávek výukových a výchovných programů
 • příprava grantových žádostí a realizace projektů
 • příprava a realizace doprovodných kulturních programů a akcí, jejich organizační, personální, finanční, technické, provozní a jiné zajištění

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání humanitního, pedagogického nebo přírodovědného zaměření výhodou
 • dobré komunikační a prezentační dovednosti, příjemné vystupování
 • schopnost pracovat s různými věkovými skupinami
 • kreativita, iniciativa, spolehlivost, zodpovědnost
 • schopnost týmové práce
 • schopnost si samostatně organizovat práci
 • ochota učit se novým věcem
 • znalost práce na PC, dobrá orientace na sociálních sítích a internetu
 • dobrá znalost jednoho světového jazyka
 • časová flexibilita
 • praxe na podobné pozici výhodou
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou
 • trestní bezúhonnost

Výhody

 • 5 týdnů dovolené
 • 2 dny zdravotního volna
 • příspěvek na stravování
 • příjemné pracovní prostředí na Zámku Pardubice

Náležitosti přihlášky zájemce:

 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • místo trvalého pobytu zájemce, kontaktní adresa, telefon, e-mail

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • profesní životopis
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. kopie dalších dokladů osvědčujících znalosti a dovednosti
 • souhlas se zpracováním osobních údajů

Lhůta pro podání přihlášky: 30. 4. 2021
Způsob podání přihlášky: elektronicky na adresu katerina.prochazkova@vcm.cz
Kontaktní osoba pro podávání informací: Kateřina Procházková, tel. 720 934 869

Návrat do práce v Pardubickém kraji

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000017

Východočeské muzeum v Pardubicích zaměstnává jednoho pracovníka na dotovaném pracovním místě v rámci regionálního individuálního projektu Návrat do práce v Pardubickém kraji, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Z a státního rozpočtu České republiky.