Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Job opportunities

Východočeské muzeum v Pardubicích
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Mzdová/ý účetní, personalista/ka
místo výkonu práce: Východočeské muzeum v Pardubicích
platové zařazení: 10. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění)
charakteristika vykonávané činnosti:

 • samostatné a komplexní zajišťování rozvoje v oblasti odměňování, personalistky a vzdělávání zaměstnanců
 • vede osobní spisy zaměstnanců, provádí veškerou činnost personalisty
 • samostatně koordinuje a metodicky usměrňuje výpočet platů a zúčtování dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, srážek z platu, agendy daní ze závislé činnosti, pojistného na sociální a zdravotní pojištění cca 120 osob
 • vede a předává podklady důchodového pojištění ČSSZ
 • vydává zaměstnancům veškerá potvrzení
 • likviduje cestovní příkazy včetně zahraničních

požadavky:

 • středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání ekonomického směru
 • praxe v oblasti výhodou
 • trestní bezúhonnost
 • samostatnost, pečlivost, časová flexibilita
 • organizační schopnosti
 • dobrá znalost práce na PC – (MS Excel, Word, Outlook, internet..)
 • znalost účetního programu Vema výhodou

Náležitosti písemné přihlášky zájemce:

 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • místo trvalého pobytu zájemce, případně kontaktní adresu
 • datum a podpis zájemce
 • souhlas se zpracováním osobních údajů

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
Lhůta pro podání přihlášky: 9. 11. 2020
Způsob podání přihlášky: písemně na adresu

Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek č. 2, 530 02 Pardubice
Kontaktní osoba pro podávání informací: Věra Šmoková, tel. 466 799 243

Návrat do práce v Pardubickém kraji

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000017

Východočeské muzeum v Pardubicích zaměstnává jednoho pracovníka na dotovaném pracovním místě v rámci regionálního individuálního projektu Návrat do práce v Pardubickém kraji, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Z a státního rozpočtu České republiky.