Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický č. 18/2010

OBSAH:

Jan JÍLEK – Jiří SIGL – Jan TŮMA: POLYKULTURNÍ SÍDLIŠTĚ V ČERNČICÍCH (OKR. NÁCHOD)
Jan MUSIL: NÁLEZ RANĚ NOVOVĚKÉ PRACHOVNICE Z CHRUDIMI – HRADEBNÍ ULICE
Jaroslav TEPLÝ: BOJANOVSKÝ ÚJEZD NEBOLI DISTRICTUS BOYANOUYENSIS V LETECH 1329–1419
Petr VOREL: RAŽBA MINCÍ VE VÝCHODOČESKÉM KLADSKU HRABATY Z HARDEKA NA POČÁTKU 16. STOLETÍ
Jan Tetřev: BANKROT AVIATIKA ING. JANA KAŠPARA
Petr HORÁČEK: REKLAMA NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI MĚSTA CHRUDIM V DOBĚ MEZIVÁLEČNÉ (KOMPARACE NOVINOVÉ INZERCE S CELOREPUBLIKOVÝM TISKEM A OSTATNÍ NENOVINOVÁ REKLAMA)
Miloš HOŘEJŠ: NĚMECKÝ ARCHEOLOG WALTER LUNG A JEHO PŮSOBENÍ V PARDUBICKÉM MUZEU V DOBĚ PROTEKTORÁTU

Východočeský sborník historický sv. 18/2010