Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Pro školy


Nabídka výstav, expozic a programů pro školy

Muzeum jako alternativní místo poznání vhodně doplňuje výchovu a vzdělávání probíhající ve škole. Může obohatit žákům výuku, stát se její příjemnou součástí a zároveň rozvíjet kulturní vzdělanost dětí školního věku. To vše tak, aby dokázaly ocenit hodnoty odkazu našich předků, naučily se je vnímat a poučit se z nich.
Východočeské muzeum v Pardubicích uchovává, ochraňuje, ošetřuje a doplňuje své sbírky, která ve výstavách a expozicích ožívají pro návštěvníky všech věkových kategorií. V souladu s celosvětovým trendem spolupráce muzea a školy klade důraz na informaci zprostředkovanou netradičně muzejními prostředky. K tomu využívá sbírkové předměty, jejich repliky a od roku 2003 i výukové programy.
Nabídka výstav, expozic a výukových programů na 1. pol. školního roku 2020–2021 (ve formátu pdf)


Objednávky programů

Programy je možno rezervovat telefonicky, e-mailem nebo písemně nejméně týden předem. Kteroukoliv rezervaci lze telefonicky zrušit alespoň jeden den předem.
Výukový program je možné si objednat na pondělí až pátek od 8 do 15 hodin pro max. 30 žáků. Do objednávky uvádějte školu, třídu, počet žáků ve třídě a kontakt na vaši osobu.
Programy probíhají přímo ve stálých expozicích muzea nebo v ateliéru.

Kontaktní osoba

Mgr. Pavla Procházková
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice
Tel.: 773 819 210, 466 799 275, nejlépe v 7.30 – 8.00 hodin
e-mail: prochazkova@vcm.cz

Pro školy

Programy v expozicích a ve výstavách

Více informací....

Výukové programy v ateliéru

Více informací....

Soutěže a olympiády

Více informací....