Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Pro školy


Nabídka výstav, expozic a programů pro školy

Muzeum jako alternativní místo poznání vhodně doplňuje výchovu a vzdělávání probíhající ve škole. Může obohatit žákům výuku, stát se její příjemnou součástí a zároveň rozvíjet kulturní vzdělanost dětí školního věku. To vše tak, aby dokázaly ocenit hodnoty odkazu našich předků, naučily se je vnímat a poučit se z nich.
Východočeské muzeum v Pardubicích uchovává, ochraňuje, ošetřuje a doplňuje své sbírky, která ve výstavách a expozicích ožívají pro návštěvníky všech věkových kategorií. V souladu s celosvětovým trendem spolupráce muzea a školy klade důraz na informaci zprostředkovanou netradičně muzejními prostředky. K tomu využívá sbírkové předměty, jejich repliky a od roku 2003 i výukové programy.
Nabídka výukových programů na 2. pol. školního roku 2020–2021 (ve formátu pdf)


Objednávky programů

Programy je nutné rezervovat online nejméně týden předem. Přihlášku následně potvrdíme telefonicky nebo e-mailem. Kteroukoliv rezervaci lze telefonicky nebo e-mailem zrušit alespoň jeden den předem.
Výukový program je možné si objednat na pondělí až pátek od 8 do 15 hodin pro max. 30 žáků. Programy probíhají přímo ve stálých expozicích, výstavách muzea nebo v pedagogickém ateliéru.

Kontaktní osoby

Mgr. Monika Kabešová
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice
Tel.: 737 151 543
e-mail: edukace@vcm.cz

Mgr. Lucie Podroužková
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice
Tel.: 736 519 016
e-mail: edukace@vcm.cz

Pro školy

Programy v expozicích a ve výstavách

Více informací....

Soutěže a olympiády

Více informací....

Rezervace