Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Zámecká kaple

Zámecká kaple je přístupná veřejnosti v rámci prohlídkového okruhu Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách

Zámecká kaple

Zámecká kaple Tří králů ve východním křídle zámku se nachází v původně věžovitém objektu, který vyčníval do parkánového prostoru hradu. Kapli tu zřídil na konci 15. až počátku 16. století Vilém z Pernštejna.

Vybavení interiéru kaple má za sebou kompletní a velmi náročné restaurování dokončené v roce 2013. Celkovou obnovou prošel centrální novogotický oltář, navržený v 19. století Františkem Schmoranzem, stejně jako osazený obraz Klanění tří králů z první poloviny 18. století.

Překvapivou proměnu absolvovaly dvě starší plastiky sv. Václava a sv. Ludmily z 2. poloviny 18. století, které jsou na tomto oltáři umístěné v lomených obloucích po stranách obrazu. Pod jejich zašlým šedozeleným nátěrem objevili restaurátoři Hana Vítová a Dušan Rohlík nádherně zachované polychromie. Citlivá obnova polychromie byla provedena na rozměrné figuře ukřižovaného Krista z 2. poloviny 18. století umístěné na pilíři pod kůrem. Novým leskem září také dva efektní boční rokokové oltáře s malbami světců Jana Nepomuckého a Karla Boromejského. Rámují je přebohatě řezbované a zlacené rokokové ornamenty a také naturalisticky ztvárněné dětské postavy andílků.

Celkovou kompozici oltářů v kapli završují dvě nově osazená díla monumentálního dramatického výrazu - polychromované plastiky velkých andělů na oblacích. Pocházejí s největší pravděpodobností z dílny Ignáce Rohrbacha, který patřil mezi nejvýznačnější mistry české barokní plastiky, nástupce Matyáše Bernarda Brauna.

Přesto, že se po dohodě s pardubickým děkanstvím nepočítá s vysvěcením tohoto prostoru pro církevní účely, neubírá to nic na atraktivitě. Zámecká kaple se vedle o dvě století starších rytířských sálů s impozantními nástěnnými malbami stává dalším z uměleckých pokladů na pardubickém zámku.

Pernštejnská truhla

Ve sklípku pod kaplí se nachází pernštejnská truhla, jediná dochovaná součást pozdně gotického mobiliáře zámku. Truhla sloužila jako důmyslný středověký trezor uchovávající nejvýznamnější listiny, smlouvy, zlato a cennosti. Dimenzovaná byla na stovky kilogramů zlata a stříbra. Přístup k ní vede přes zámeckou kapli dolů po úzkém točitém schodišti přes několikeré dveře s mohutnými zámky. Samotnou truhlu zabezpečují petlice a mechanické zámky. Vlivem jedinečných klimatických podmínek v místnosti pod kaplí, která měla odradit zloděje jako psychologická bariéra, zůstala zachována 500 let. Dnes je prázdná, ale i tak velmi cenná, neboť podobně velkou a starou truhlu v českých zemích nenajdeme.