Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Periodické publikace

Východočeské muzeum v Pardubicích vydává čtyři periodika.

Východočeský sborník historický představuje odborné recenzované periodikum, určené k publikování původních vědeckých příspěvků z historických a archeologických oborů.

Východočeský sborník přírodovědný je sborník původních recenzovaných odborných příspěvků ze všech přírodovědných oborů (především geomorfologie, botaniky, zoologie) publikujících výsledky výzkumů z území Pardubického a Královéhradeckého kraje.

Panurus je ornitologický časopis, který vydávají Východočeská pobočka České společnosti ornitologické a Východočeské muzeum v Pardubicích.

Kaleidoskop je zpravodaj Východočeského muzea v Pardubicích určený široké veřejnosti.

Periodické publikace

Východočeský sborník historický

Více informací....

Východočeský sborník přírodovědný - práce a studie

Více informací....

Sborník ornitologický - Panurus

Více informací....

Kaleidoskop

Zpravodaj Východočeského muzea v Pardubicích určený široké veřejnosti
Více informací....