Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Volná pracovní místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Vedoucí Centra dokumentace sbírek VČM, dokumentátor/ka

Místo výkonu práce: Východočeské muzeum v Pardubicích
Platové zařazení: 11. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění)
Charakteristika vykonávané činnosti:

 • vedení samostatného oddělení krajské muzejní instituce zaměřeného na dokumentaci sbírkových předmětů a poskytování knihovnických a badatelských služeb
 • vytváření metodických postupů, strategií a plánů digitalizace sbírkových předmětů muzea
 • správa moderní digitalizační techniky a práce s ní
 • poskytování metodické pomoci jiným institucím v oblasti digitalizace a dokumentace
 • příprava žádostí o dotace
 • popularizační a prezentační činnosti muzea
 • týmová práce

Požadavky:

 • VŠ vzdělání bakalářského nebo magisterského stupně v humanitním oboru (ideálně knihovnictví, případně archivnictví, historie apod.)
 • znalost zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) v platném znění
 • znalost zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy v platném znění a související muzejní legislativy
 • znalost práce na PC (Microsoft Windows, MS Office ad.)
 • aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka (AJ, NJ výhodou)
 • orientace v problematice „digital humanities“
 • praxe ve vedoucí pozici výhodou
 • praxe v oblasti knihovnictví nebo muzejnictví výhodou
 • znalost knihovních a muzejních evidenčních systémů výhodou
 • ŘP sk. B výhodou

Náležitosti písemné přihlášky zájemce:

 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • státní příslušnost zájemce
 • místo trvalého pobytu zájemce, případně kontaktní adresu
 • datum a podpis zájemce

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběrového řízení (ve smyslu GDPR)
 • koncepce fungování a rozvoje digitalizačního pracoviště muzejní instituce a způsob dokumentace přítomnosti (v rozsahu cca 1–2 NS)

Předpokládaný termín nástupu: druhé pololetí 2020; dle dohody
Lhůta pro podání přihlášky: 15. 5. 2020
Způsob podání přihlášky:
1) v listinné podobě na adresu: Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek č. 2, 530 02, Pardubice (označení obálky „výběrové řízení“)
2) e-mailem na adresu: nekvapil@vcm.cz
Kontaktní osoba pro podávání informací: PhDr. Ladislav Nekvapil, Ph.D., 466799280, nekvapil@vcm.cz

V Pardubicích 26. 3. 2020.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

zahradník/ce, provozář/ka

Místo výkonu práce: Východočeské muzeum v Pardubicích a areál v Ohrazenicích
Platové zařazení: V souladu se zákoníkem práce a vládním nařízením č. 341/2017 Sb. a nařízením vlády č. 222/2010 Sb.
Charakteristika vykonávané činnosti:

 • udržování čistoty a pořádku na valech, v prostorách parkánu a v areálu Ohrazenice:

- zametání cest, shrabování listí
- likvidace odpadků, vyvážení odpadkových košů
- sekání trávy
- svoz a likvidace větví, štěpky, shrabaného listí a posekané trávy
- péče o mobiliář na valech (rovnání laviček a stolů)

 • průběžná péče o vegetaci v zámeckém areálu a v areálu Ohrazenice

- zahradnické práce při údržbě zeleně v areálech, především obsluha zahradní mechanizace, práce s motorovou pilou, sekání trávy, aplikace hnojiv a prostředků na ochranu rostlin, prořezávání stromů a keřů, modelace terénu, základní pěstební činnost
- odborná činnost při péči a plánování nových výsadeb
- vykopávání a odstraňování drnů a trávy v trasách cest (mechanicky i chemicky)
- zalévání mobilní zeleně na nádvořích zámku podle klimatických podmínek
- zalévání nových výsadeb na valech a provádění jejich prořezávání,
- likvidace náletových dřevin a výmladků (mechanicky i chemicky)

 • výpomocné práce při realizaci výstav

- přenášení břemen
- úklidové práce
- realizační práce dle pokynů koordinátora prací

 • provádí úklidové práce na nádvořích v době nepřítomnosti pracovníka údržby starajícího se o tyto prostory
 • v případě nepříznivého počasí nebo v zimním období vykonává veškeré činnosti dle příkazu nadřízeného pracovníka
 • řídí motorové vozidlo, které nepřevyšuje hmotnost 3 500 kg a dostupnou zahradní techniku
 • dodržuje bezpečnostní předpisy a vnitropodnikové normy

Požadavky:

 • Nejlépe vyučení v oboru či maturita na střední zahradnické či zemědělské škole, zájem o obor. Znalost práce s křovinořezem a motorovou pilou. Řidičský průkaz skupiny B. Skupina T a E výhodou.

Náležitosti písemné přihlášky zájemce:

 • jméno, příjmení zájemce
 • místo trvalého pobytu zájemce, případně kontaktní adresu
 • datum a podpis zájemce
 • souhlas se zpracováním osobních údajů

Možný termín nástupu: ihned
Lhůta pro podání přihlášky: 31. 3. 2020
Způsob podání přihlášky:
1) v listinné podobě na adresu: Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02, Pardubice
2) e-mailem na adresu: vcm@vcm.cz

Návrat do práce v Pardubickém kraji

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000017

Východočeské muzeum v Pardubicích zaměstnává jednoho pracovníka na dotovaném pracovním místě v rámci regionálního individuálního projektu Návrat do práce v Pardubickém kraji, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Z a státního rozpočtu České republiky.