Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický

ISSN 1213-1733
Východočeský sborník historický představuje odborné recenzované periodikum, určené k publikování původních vědeckých příspěvků z historických a archeologických oborů. Jsou zde zveřejňovány výsledky základního výzkumu vázaného především k území východních Čech. Východočeský sborník vychází od roku 1991, v roce 2011 byl zařazen do prestižní evropské databáze odborných časopisů ERIH (European Reference Index for the Humanities), od roku 2017 pak do nástupnické platformy ERIH Plus. Vychází zpravidla dvakrát ročně.

Recenzní řízení (Peer review)
Všechny články nabídnuté k publikování do Východočeského sborníku historického jsou posuzovány v rámci dvoustupňového systému:
1) v prvním stupni rozhoduje o postoupení článků do recenzního řízení redakční rada časopisu na svých pravidelných jednáních;
2) v případě postoupení článku do recenzního řízení posuzuje jeho kvalitu dvojice odborníků na danou problematiku z rozdílných akademických, vědeckých či odborných pracovišť, a to formou písemných posudků, na jejichž základě je článek doporučen k otištění bez úprav, doporučen s výhradami (s podmínkou úprav) nebo zcela nedoporučen.

Adresa vydavatele a redakční rady:
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek č. 2, 530 02 Pardubice, tel: 773 819 043, e-mail: nekvapil@vcm.cz; web: http://vcsh.vcm.cz

Redakční rada:
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (FF Univerzity Pardubice) – vedoucí redaktor
PhDr. Ladislav Nekvapil, Ph.D. (VČM v Pardubicích) – výkonný a technický redaktor
PhDr. Jan Jílek, Ph.D. (FF Masarykovy Univerzity v Brně)
doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. (HÚ AV ČR Praha)
Mgr. David Richter, Ph.D. (Regionální muzeum v Chrudimi)
PhDr. Jiří Sigl (FF Univerzity Pardubice, emeritus)
Mgr. Tereza Siglová, Ph.D. (SOkA Pardubice)
PhDr. František Šebek (FF Univerzity Pardubice)
Mgr. Martina Vlčková (Muzeum východních Čech Hradec Králové)
PhDr. Vít Vokolek (NM Praha, emeritus)

Sazba:
Kateřina Siglová (www.siglova-dtp.cz)

Jazyková korektura:
PhDr. Ladislav Nekvapil, Ph.D.

Pokyny a informace pro autory příspěvků

Obsahy ročníků 1991-2021 Východočeského sborníku (č. 1/1991 až 40/2021) včetně autorského rejstříku naleznete ZDE.
Dosud vydaná čísla Východočeského sborníku (vč. obsahů) můžete zakoupit prostřednictvím e-shopu Východočeského muzea v Pardubicích. Svazky starší dvou let jsou zveřejňovány v online podobě (separáty jednotlivých příspěvků ve formátu PDF):

Východočeský sborník historický 1/1991
Východočeský sborník historický 2/1992
Východočeský sborník historický 3/1993
Východočeský sborník historický 4/1994
Východočeský sborník historický 5/1996
Východočeský sborník historický 6/1997
Východočeský sborník historický 7/1998
Východočeský sborník historický 8/1999
Východočeský sborník historický 9/2000
Východočeský sborník historický 10/2001
Východočeský sborník historický 11/2002
Východočeský sborník historický 12/2005
Východočeský sborník historický 13/2006
Východočeský sborník historický 14/2007
Východočeský sborník historický 15/2008
Východočeský sborník historický 16/2009
Východočeský sborník historický 17/2010
Východočeský sborník historický 18/2010
Východočeský sborník historický 19/2011
Východočeský sborník historický 20/2011
Východočeský sborník historický 21/2012
Východočeský sborník historický 22/2012
Východočeský sborník historický 23/2013
Východočeský sborník historický 24/2013
Východočeský sborník historický 25/2014
Východočeský sborník historický 26/2014
Východočeský sborník historický 27/2015
Východočeský sborník historický 28/2015
Východočeský sborník historický 29/2016
Východočeský sborník historický 30/2016
Východočeský sborník historický 31/2017
Východočeský sborník historický 32/2017
Východočeský sborník historický 33/2018
Východočeský sborník historický 34/2018
Východočeský sborník historický 35/2019
Východočeský sborník historický 36/2019
Východočeský sborník historický 37/2020
Východočeský sborník historický 38/2020
Východočeský sborník historický 39/2021
Východočeský sborník historický 40/2021