Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický č. 20/2011

OBSAH:

Jiří SIGL – Vít VOKOLEK: NOVÉ POZNATKY KE STŘEDOVĚKÉMU OSÍDLENÍ PARDUBIC, SÍDLIŠTĚ NA SLOVANECH (K.Ú. STUDÁNKA)
Jan MUSIL: RANĚ NOVOVĚKÉ KOVOVÉ ČLÁNKOVÉ ŽENSKÉ OPASKY (TZV. BRAUTGÜRTEL)
Petr VOREL: NÁLEZY MINCÍ Z LET 1970–2010 NA PARDUBICKU
Martina HALÍŘOVÁ: VÝVOJ PÉČE O SIROTKY V ČECHÁCH A OKRESNÍ SIROTČINEC V PARDUBICÍCH DO ROKU 1914
Hana STOKLASOVÁ: EVANGELICKÝ SBOR VE DVAKAČOVICÍCH A STAVBA JEHO KOSTELA V 19. STOLETÍ
Vojtěch KYNCL: VELITEL KOLÍNSKÉHO GESTAPA PAUL FEUSTEL DOPADENÝ VÁLEČNÝ ZLOČINEC
Hana VINCENCIOVÁ: OBCHŮZKA S JIDÁŠEM V LOZICÍCH, OKRES CHRUDIM, V KONTEXTU SOUČASNÝCH TRENDŮ VÝSKYTU OBYČEJE VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH
Marie KANTOVÁ: AUTORSKÝ REJSTŘÍK PRVNÍCH DVACETI ROČNÍKŮ VÝCHODOČESKÉHO SBORNÍKU HISTORICKÉHO

Východočeský sborník historický sv. 20/2011