Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický 5/1996

Obsah


ČLÁNKY A STUDIE
Vít VOKOLEK: Pohřebiště lužické kultury v Srchu, 1-14
Martin JEŽEK: O poloze vsi "Pordobic", 15-28
František ŠEBEK: Poznámky k nejstarším dějinám Pardubic, 29-56
Petr VOREL: Český rybníkář Kunát mladší z Dobřenic (1465-1539), 57-88
Jiří KOTYK: Maxmilián z Pernštejna (1575-1593), 89-98
Robert SAK: Poslední rok - Ze života Jana Pernera (1815-1845), 99-104
Jan TETŘEV: Puškaři - dodavatelé Střeleckého spolku v Pardubicích (1868-1915), 105-110
Pavel SVITÁK: Aviatik Eugen Čihák (l. část), 111-130

MATERIÁLY A EDICE
Jan SCHWALLER: Náhrobník Veroniky z Pernštejna, 149-152
Vladimír TAICH: Putování po stránkách knihy o Svaté zemi (H. Búnting: Itinerarium sacrae scripturae v překladu D. A. z Veleslavína), 153-186
Jaroslava KAŠPAROVÁ: "Křesť anských pobožných panen věnček poctivosti" Alžběty Homutové z Harasova a Bibiany z Pernštejna, 187-196
Dana SVOBODOVÁ: Státní bankrot roku 1811 v kronikářských zápisech milčického rychtáře Františka Jana Vaváka, 197-208
Jan NĚMEČEK: Příslušníci pardubického gestapa IV. (Ludvík Schulz), 209-212
Vítězslav HANÁK: Rádiová stanice skupiny Silver - A "Libuše" a její radiotelegrafista svob. Jiří Potůček (I. část), 213-240
Jana PODDANÁ: Otevření nové budovy Státního okresního archívu v Pardubicích, 241-244
Milena LENDEROVÁ - Tomáš JIRÁNEK: Hradec Králové - Pardubice (Rivalita ve východních Čechách), 245-262

obalka_vcsh05_1996.jpg