Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický 2/1992

Články a studie

Vít Vokolek: Slezskoplatěnické pohřebiště v Kuněticích, 1-32
Jiří SIGL: K osídlení nejbližšího zázemí kláštera v Opatovicích n.L., 33-44
František ŠEBEK: K vývoji farní správy Pardubic v době předhusitské, 45-56
Jindřich FRANCEK: Soudní kniha města Jičína z let 1457-1547, 57-82
Elvie ŽANDOVÁ: Ceny domů v Pardubicích v první polovině 16. století (I. část - vnitřní město), 83-104
Petr VOREL: Vývoj cen domů v městě Přelouči v letech 1518-1620, 105-130
Milena LENDEROVÁ: Město Hradec Králové ve světle soupisu obyvatelstva Čech podle víry z roku 1651, 131-140
Gustav HOFMANN: Postavení města Ústí nad Orlicí v textilní výrobě Podorlicka v polovině 18. století, 141-152
Vlastimil ZIKMUNDA: Pardubice v sedmdesátých letech 19. století, 153-170
Pavel KOBETIČ: Musejní společnost v Chrudimi (1865-1891), 171-190
Zdenek BIČÍK: Z počátku pardubické cyklistiky (1885-1914), 191-204
Hana HORKÁ: Modely zemědělských staveb ve fondech muzeí v Pardubicích a Přelouči, 205-220

Drobné příspěvky a zprávy

Josef SVÁTEK: P. Josef František Devoty a jeho dílo, 221-222
Eva HALBRŠTÁTOVÁ: K osobnosti J. F. Devotyho, 222-225
Milena LENDEROVÁ: Charly Clerc: Zpráva o východních Čechách (1925), 225-227
Jan NĚMEČEK: Příslušníci pardubického gestapa (II. část - Alois Aschenbrenner), 227-234
Jan TICHÝ: Okresní archív v Pardubicích 1960-1991, 235-238

Materiály a edice

Petr VOREL: Urbář města a panství Heřmanův Městec z roku 1572, 239-274

obalka_vcsh02_1992.jpg