Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický 12/2005

Obsah

Petr VOREL: Hrabství kladské a finanční politika krále Ferdinanda I. ve druhé třetině 16. století, 3-14
Magdaléna TURKOVÁ: Těšínská knížata a Pernštejnové v polovině 16. století (Edice listů knížete Václava Těšínského Vratislavu z Pernštejna z let 1565-1579), 15-44
Andrea HOLASOVÁ: Kostelec nad Černými lesy ve světle inventáře z roku 1611 s přihlédnutím k inventářům pozdějším, 45-71
Alena KAŠPAROVÁ: Historie Německého (Havlíčkova) Brodu v díle Jana Františka Beckovského, 73-98
Petra DVORSKÁ – Martina HALÍŘOVÁ: Demografická struktura panství Choltice v roce 1700, 99-128
Aleš VALENTA: K finančním poměrům vrchlabských Morzinů v 18. století, 129-140
Marie MACKOVÁ: Králíky kolem roku 1900 (sociologicko – statistická sonda), 141-170
Hana VINCENCIOVÁ: Velikonoční obchůzky s Jidášem III, 171-256

obalka_vcsh12_2005.jpg