Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Obsah

VÍTEK J.: Tvary pískovcového reliéfu na Libotovském hřbetu - 3
PILOUS V.: Vodopády Babiččina údolí - 27
ŠEBESTA D.: Geomorfologické poměry povodí Běluňky - 59
PRAUSOVÁ R.: Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smilek (okres Pardubice) - 75
MÁLKOVÁ J., MÁLEK K.: Nové lokality a mikrolokality zvláště chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Ostrova u Lanškrouna -139
DOLEŽAL J.: Zpráva o nálezu vrance jedlového Huperzia selago v evropsky významné lokalitě Zadní Machová u Rašovic - 161
NOVÁK J.: Potvrzení výskytu podbělice alpské (Homogyne alpina) na Litomyšlsku - 165
GUTZEROVÁ N.: Měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) – nový druh pro fytogeografický okres Železné hory - 169
WAGNEROVÁ Z.: Zajímavý výskyt sveřepu bezbranného (Bromus inermis Leysser) na lokalitě bývalých Jestřábích Bud v západních Krkonoších - 171
HORÁK J.: Roháč obecný (Lucanus cervus) v Pardubickém kraji: historie, současný stav a ohroženost - 177
FOIT J.: Dřevomilové (Eucnemidae) a tesaříci (Cerambycidae) PR Dlouholoučské stráně - 187
LEMBERK V.: Obratlovci přírodního parku a EVL Lanškrounské rybníky (o. Ústí nad Orlicí) - 195
REJL J.: Nové druhy netopýrů pro Přeloučsko - 209
Barevná příloha

Contents

VÍTEK J.: The sandstone landforms on the Libotovský hřbet (ridge), Eastern Bohemia - 3
PILOUS V.: Waterfalls of the Babiččino údolí Valley - 27
ŠEBESTA D.: Geomorphological conditions of river basin of Běluňka river (Eastern Bohemia) - 59
PRAUSOVÁ R.: Floristic research of the nature reserve of Žernov and of the Smilek pond (district Pardubice) - 75
MÁLKOVÁ J., MÁLEK K.: New localities and micro-localities of especially protected and endangered plant species in the surroundings of Ostrov u Lanškrouna - 139
DOLEŽAL J.: Locality of species Huperzia selago in Sites of Community Importance (SCI) Zadní Machová near Rašovice - 161
NOVÁK J.: A confirmation of the occurrence of Homogyne alpina in the Litomyšl region - 165
GUTZEROVÁ N.: Perennial Honesty (Lunaria rediviva) – new species of phytogeographical district Železné hory Mts. - 169
WAGNEROVÁ Z.: The interesting occurrence of smooth brome (Bromus inermis Leysser) in the locality of the „Jestřábí Boudy“ chalets ruins in the west part of Krkonoše Mts. - 171
HORÁK J.: Stag beetle (Lucanus cervus) in Pardubice Region: A history, recent status and threats - 177
FOIT J.: False click beetles (Eucnemidae) and longhorn beetles (Cerambycidae) of Dlouholoučské Stráně Nature Reserve (Eastern Bohemia) - 187
LEMBERK V.: Vertebrates of nature park and Sites of Community Importance Lanškrounské rybníky fishponds (Ústí nad Orlicí district, East Bohemia) - 195
REJL J.: New species of bats (Chiroptera) in the Přeloučsko region - 209
Color annex

cover_prace_a_studie_17_2010.jpg