Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický sv. 27/2015

OBSAH
ČLÁNKY A STUDIE
Jan JÍLEK: OSÍDLENÍ DOLNÍHO TOKU ŘEKY LOUČNÉ V DOBĚ ŘÍMSKÉ, 5–43
Tomáš ČURDA: RODINNÉ DOMY NA OPATOVICKÉM KLÁŠTEŘIŠTI ANEB JEDEN Z POSLEDNÍCH PŘÍBĚHŮ KLÁŠTERA OPATOVICKÉHO, 45–65
Marek STARÝ: RYTÍŘSKÝ STATEK RODOV A JEHO MAJITELÉ VE DRUHÉ POLOVINĚ 16. STOLETÍ
Příspěvek k dějinám drobného šlechtického panství na Královéhradecku, 67–102
Jindřich FRAJER: ZRUŠENÍ DRUHANICKÉHO RYBNÍKA U CHOTUSIC ANEB ENVIRONMENTÁLNĚ HISTORICKÁ MIKROSONDA, 103–126
Věra DOLEŽALOVÁ: MEMORIÁL JIŘÍHO KRISTIÁNA LOBKOWICZE, 127–144
Filip ŠRŮTEK: VÁLEČNÉ VZPOMÍNKY JOSEFA MALOCHA JAKO HISTORICKÝ PRAMEN, 145–172

ZPRÁVY A RECENZE
Ladislav NEKVAPIL: MEZIOBOROVÁ KONFERENCE „OD HLINĚNÉ DESTIČKY K TABLETU: KULTURA PSANÍ V DĚJINÁCH“, 12.–13. LISTOPADU 2014, ZÁMEK PARDUBICE, 175–179
Pavel BURGERT: ZPRÁVA O PROJEKTU „LIDOVÝ MALOVANÝ NÁBYTEK HORNÍHO POJIZEŘÍ – TECHNOLOGIE A DÍLENSKÉ OKRUHY VÝROBCŮ LIDOVÉHO MALOVANÉHO NÁBYTKU“, 179–180

BIBLIOGRAFIE DĚJIN VÝCHODNÍCH ČECH ZA ROKY 2013–2014
David RICHTER: BIBLIOGRAFIE PŘÍSPĚVKŮ K DĚJINÁM VÝCHODNÍCH ČECH V PERIODICKÝCH PUBLIKACÍCH VYDÁVANÝCH VÝCHODOČESKÝMI INSTITUCEMI V LETECH 2013–2014, 183–198

Východočeský sborník historický 27