Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický sv. 24/2013

OBSAH

Kateřina ROSULKOVÁ: KACHLOVÝ SOUBOR Z 15. AŽ 16. STOLETÍ Z HRADU LICHNICE
Katalog a analýza sbírky Městského muzea Čáslav, 3–80
Petr VOREL: SŇATKOVÝ PROJEKT PERNŠTEJNŮ SE SASKÝMI WETTINY Z ROKU 1529, 81–98
Martin BAKEŠ: KRYŠTOF VÁCLAV Z NOSTIC A JEHO DIPLOMATICKÁ CESTA NA ÚZEMÍ POLSKO-LITEVSKÉ UNIE V ROCE 1693, 99–119
Jiří ŠKABRADA: PROJEKTY VESNICKÝCH ŠKOL Z 2. POLOVINY 18. STOLETÍ, 121–140
Dita JELÍNKOVÁ: OSOBNÍ ŽIVOT A RODINNÉ VZTAHY LEOPOLDA THUN-HOHENSTEINA V LETECH 1910 AŽ 1930
Hledání vlastní životní cesty jako součást procesu individualizace, 141–168
René NOVOTNÝ: NACISTICKÁ NÁRODNOSTNÍ POLITIKA NA PARDUBICKU V LETECH 1939–1945, 169–217