Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický č. 38/2020

OBSAH:

ČLÁNKY A STUDIE
Radek BLÁHA – Miroslav KOVÁŘ: RANĚ GOTICKÝ ČLÁNEK V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V OSICÍCH (OKR. HRADEC KRÁLOVÉ) A JEHO LOKÁLNÍ VÝZNAM, 5–21
Ladislav NEKVAPIL – Šárka NEKVAPIL JIRÁSKOVÁ: KMOTROVSTVÍ V „PROTOINDUSTRIÁLNÍCH“ OBLASTECH VÝCHODNÍCH ČECH V POLOVINĚ 17. STOLETÍ, 23–50
Tomáš ŘEPA: KÁMEN POMAZÁNÍ PŘI KALVÁRSKÉM VRCHU V JAROMĚŘICÍCH U JEVÍČKA, 51–79
Josef ŠRÁMEK: MĚSTO V POUTECH HRADEBNÍCH?
K otázce vnímání pevnostní éry Hradce Králové v období 19. a 20. století, 81–125

BIBLIOGRAFIE DĚJIN VÝCHODNÍCH ČECH ZA ROK 2019
David Richter: BIBLIOGRAFIE HISTORICKÝCH A VLASTIVĚDNÝCH NEPERIODICKÝCH PUBLIKACÍ PRO ÚZEMÍ VÝCHODNÍCH ČECH ZA ROK 2019

Východočeský sborník historický 38