Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický č. 37/2020

OBSAH:

Jan JÍLEK – Kateřina JOŠTOVÁ: OSÍDLENÍ Z DOBY ŘÍMSKÉ V ÚHŘETICÍCH, OKR. CHRUDIM, 5–99
Jan MUSIL: DVAKAČOVICE ČP. 86 – ARCHEOLOGICKÁ SONDA DO MINULOSTI VESNICE, 101–148 Eva VODOCHODSKÁ: TIŠTĚNÉ NOVOVĚKÉ PRAMENY K POZNÁNÍ ŘEHOLNÍ KOMUNITY NA PŘÍKLADU BŘEVNOVSKO-BROUMOVSKÝCH BENEDIKTINŮ, 149–167
Hana STOKLASOVÁ: OBNOVENÍ SYNODÁLNÍCH DIECÉZNÍCH SNĚMŮ VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ NA PŘÍKLADU KRÁLOVÉHRADECKÉ A ČESKOBUDĚJOVICKÉ DIECÉZE, 169–190

BIBLIOGRAFIE DĚJIN VÝCHODNÍCH ČECH ZA ROK 2019
David RICHTER: BIBLIOGRAFIE PŘÍSPĚVKŮ K DĚJINÁM VÝCHODNÍCH ČECH V PERIODICKÝCH PUBLIKACÍCH VYDÁVANÝCH VÝCHODOČESKÝMI INSTITUCEMI V ROCE 2019, 193–200

Východočeský sborník historický 37/2020