Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický č. 14/2001

OBSAH:

Tomáš Čurda: Archeologický výzkum v Pardubičkách v letech 2001-2005
Radim Jež: Jan z Pernštejna ve sporu o Opolsko-Ratibořsko ve 30. a 40. letech 16. století
Anna Svobodová: Obsazování děkanů při kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích v letech 1607-1618
Aleš Valenta,Veronika Vilimovská: Úřad nejvyššího lovčího za Leopolda Kinského (1751-1760)
Petr Mücke: Kunětické družstvo Historie záchrany významné přírodní a kulturní památky
Jaroslav Teplý: Obchodní akademie v Pardubicích v letech 1938-1945
Oldřich Pakosta: 100 let litomyšlského orloje

Východočeský sborník historický 14