Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický 4/1994

Obsah

Vít VOKOLEK: Pohřebiště lidu popelnicových polí v Rosicích nad Labem, 1-32
Tomáš ČURDA, Zjišťovací výzkum na opevnění u Rabouně a otázka hradišť u Srbců a Pěšic, 33-42
František MUSIL: K počátkům města Ústí nad Orlicí, 43-56
Oldřich PAKOSTA: Počátek episkopátu litomyšlského biskupa Jana IV. Železného a typologie jeho pečetí, 57-66
Jindřich FRANCEK: Pamflet o Dorotě Jiráňové, 67-74
Petr VOREL: Ze života pardubických primátorů předbělohorské doby (Jeroným Žatecký a jeho rodina), 75-90
Jana PODDANÁ: Soupis poddaných podle víry z roku 1651 - město Pardubice, 91-102
Jaroslav ŠŮLA: Četba tajných nekatolíků třebechovické farnosti v XVIII. století, 103-138
Milena LENDEROVÁ: Několik poznámek k dějinám chrudimského a pardubického školství v období národního obrození, 139-156
Pavel SVITÁK: Počátky létání v Pardubicích a Ing. Jan Kašpar, 157-174
Miloš ŘEZNÍK: Potštejnská větev Dobřenských z Dobřenic, 175-188
Hana VINCENCIOVÁ: Velikonoční obchůzky s Jidášem (Příspěvek k velikonoční tradici v povodí Luže a Novohradky), 189-206


Materiály a edice

Jan NĚMEČEK: Příslušníci pardubického gestapa III: Gerhard Schmecktal, 207-208
Věra VÁVROVÁ: Prameny ke stavebním dějinám objektů na pardubickém panství v Archivu Pražského hradu, 209-212
Jan NĚMEČEK: Libuše volá Londýn II. (Radiodepeše vyměněné mezi vysílačkou LIBUŠÍ a Londýnem 14. 4. - 5. 8. 1942), 213-261

obalka_vcsh04_1994.jpg