Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický sv. 31/2017

OBSAH
ČLÁNKY A STUDIE
Jan JÍLEK – František KAŠPÁREK – Vít VOKOLEK – Jiří SIGL: SÍDLIŠTĚ Z DOBY ŘÍMSKÉ V TUNĚCHODECH, OKR. CHRUDIM
Nálezy z let 1973 až 1984 v poloze Bodlavecké pole a v areálu JZD, 5–55
Miroslav KOVÁŘ – Jan MUSIL: POZŮSTATKY TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ Z DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA V CHRUDIMI, 57–78
Josef ŠRÁMEK: OPAT BAVOR Z NEČTIN A VÝVOJ BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERSTVÍ V DOBĚ POSLEDNÍCH PŘEMYSLOVCŮ SE ZŘETELEM K SEVEROVÝCHODNÍM ČECHÁM, 79–103
Josef KINDL: KRÁLOVÉHRADECKÉ SOUDNÍ PŘE Z LET 1548–1564 POSTOUPENÉ K APELAČNÍMU SOUDU, 105–132
Michal BENDA: KOMUNISTÉ NEBO FAŠISTÉ?
Činnost Komunistické strany Československa a Národní obce fašistické před pardubickými obecními volbami v roce 1932, 133–158

ZPRÁVY A RECENZE
Petr CHARVÁT: LADISLAV NEKVAPIL (ed.), DENÁROVÝ POKLAD Z CHÝŠTĚ: KATALOG UNIKÁTNÍHO NÁLEZU ČESKÝCH MINCÍ Z KONCE 10. STOLETÍ, 161–163

BIBLIOGRAFIE DĚJIN VÝCHODNÍCH ČECH ZA ROK 2016
David RICHTER: BIBLIOGRAFIE PŘÍSPĚVKŮ K DĚJINÁM VÝCHODNÍCH ČECH V PERIODICKÝCH PUBLIKACÍCH VYDÁVANÝCH VÝCHODOČESKÝMI INSTITUCEMI V ROCE 2016, 167–175

Východočeský sborník historický 31