Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Obsah

VÍTEK J.: Geomorfologie novohrádeckého masívu - 3
ŠEBESTA D.: Geomorfologické poměry povodí Kněžné - 23
PILOUS V.: Geomorfologie neckovitých údolí Hostinské pahorkatiny a skalních defilé v Klášterské Lhotě u Hostinného - 47
PRAUSOVÁ R., BUREŠOVÁ A.: Botanický průzkum přírodní rezervace U Houkvice u Týniště nad Orlicí (okres Rychnov nad Kněžnou) - 79
MÁLKOVÁ J., PRAJSOVÁ E.: Bažantnice u dvora Karolín – významná regionální botanická lokalita - 137
ROLEČEK Jan, ROLEČEK Jakub, NOVÁK P.: Mezní výskyt teplomilných doubrav v PR Střemošická stráň u Luže na Chrudimsku - 165
LEMBERK V.: K výskytu užovky podplamaté (Natrix tessellata) ve východních Čechách - 175
Barevná příloha

Contents

VÍTEK J.: Geomorphology of the Nový Hrádek massif (Northeastern Bohemia) - 3
ŠEBESTA D.: Geomorphological conditions of river basin of the Kněžná river (Eastern Bohemia) - 23
PILOUS V.: Geomorphology of flat-floored valleys of the Hostinská pahorkatina hilly land and river
scarps at Klášterská Lhota near Hostinné - 47
PRAUSOVÁ R., BUREŠOVÁ A.: Botanical research of the Nature Reserve U Houkvice near Týniště nad Orlicí (Rychnov nad Kněžnou region) - 79
MÁLKOVÁ J., PRAJSOVÁ E.: Bažantnice u dvora Karolín – significant regional botanical lokality - 137
ROLEČEK Jan, ROLEČEK Jakub, NOVÁK P.: Peripheral site of thermophilous oak forests
at Střemošická stráň Nature Reserve (Eastern Bohemia, Czech Republic) - 165
LEMBERK V.: To the knowledge of Dice Snake (Natrix tessellata) in eastern Bohemia - 175
Color annex

cover_prace_a_studie_20_2013.jpg