Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočesky sborník historický sv. 35/2019

OBSAH
ČLÁNKY A STUDIE
Přemysl ŠPRÁCHAL: MANSKÁ TVRZ PODSTRÁŇ A VLADYCKÝ ROD HRABIŠŮ Z NOVÉ VSI, 5–26
Vojtěch KESSLER – Josef ŠRÁMEK: VÁLEČNÝ PROŽITEK JAKO TÉMA ČESKÉ HISTORIOGRAFIE VOJENSTVÍ
Modelový příklad vzpomínek na Velkou válku z pera příslušníka pěšího pluku č. 18, 27–55
Zbyněk ROČEK: PARDUBICKÝ ADVOKÁT JUDr. PAVEL THEIN (1898–1976) – OBĚŤ DVOU POLITICKÝCH REŽIMŮ, 57–89
Karel RÝDL: VLADIMÍR PORŠ (1925–2006), VLASTIVĚDNÝ PRACOVNÍK, REGIONÁLNÍ HISTORIK A POPULARIZÁTOR KOMENSKÉHO ODKAZU, 91–131
ZPRÁVY A RECENZE
František ŠEBEK: ZA JAROSLAVEM TEPLÝM, 135–149
BIBLIOGRAFIE DĚJIN VÝCHODNÍCH ČECH ZA ROK 2018
David RICHTER: BIBLIOGRAFIE PŘÍSPĚVKŮ K DĚJINÁM VÝCHODNÍCH ČECH V PERIODICKÝCH PUBLIKACÍCH VYDÁVANÝCH VÝCHODOČESKÝMI INSTITUCEMI V ROCE 2018, 153–160

Východočeský sborník historický 35 / 2019