Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický sv. 25/2014

OBSAH

Tereza SIGLOVÁ: DLUHY DOMÁCNOSTÍ V MĚSTEČKU DAŠICÍCH V LETECH 1550–1700, 3–45
Jana HUSÁKOVÁ: POČÁTKY ZÁJMU O STAROŽITNÉ PAMÁTKY (ZEJMÉNA ARCHEOLOGICKÉ) NA PARDUBICKU, 47–86
Matěj PEŠTA: JUDr. LADISLAV QUIS A JEHO PŮSOBENÍ V PŘELOUČI (1884–1908), 87–103
Hana ČERNÁ: MĚSTSKÉ MUZEUM V DAŠICÍCH: OTÁZKY JEHO VZNIKU, PŮSOBENÍ A ZÁNIKU, 105–139
Roman HORKÝ: ZAKLÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A ČÍTÁREN V HRADCI KRÁLOVÉ NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ, 141–175
Michal BENDA: VOJTĚCH VÁŽNÝ – PŘÍBĚH PARDUBICKÉHO SOUDCE A FAŠISTY, 177–215

Východočeský sborník historický 25