Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický č. 40/2021

OBSAH:

ČLÁNKY A STUDIE
Petr VOREL: Vývoj panství Nový Bydžov v pernštejnském období 1516–1547 (edice urbáře novobydžovského panství z let 1516–1517), 5–78
Marie MACKOVÁ: Panství Králíky v první polovině 19. století optikou správy rodinného fideikomisu hrabat Althannů, 79–118
Lenka ZEMANOVÁ: Antonín Knížek (1890–1974), starohradský rodák, učitel a legionář, 119–132

BIBLIOGRAFIE
David RICHTER: Bibliografie historických a vlastivědných neperiodických publikací pro území východních Čech za rok 2020, 135–140
Autorský rejstřík dosavadních vydání Východočeského sborníku historického, 143–181

vcsh40-obal.jpg