Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický č. 39/2021

OBSAH:

ČLÁNKY A STUDIE
Jan JÍLEK – Stanislava KUČOVÁ – Pavel HORNÍK – Alena PUKANCZOVÁ: Římská přilba typu Weisenau ze sbírek Státního zámku v Opočně, 5–24
David RICHTER: Viktorin Janúškův aneb k chrudim­ským kořenům Viktorina ze Všehrd, 25–42
Jan KILIÁN: Hradecký purkrabí a stavovský direktor Kašpar Kaplíř ze Sulevic, 43–66
Lucie RYCHNOVÁ: Alois Tomáš Raimund z Harrachu a založení špitálu v Horní Branné v první čtvrtině 18. století, 67–91
Jan IVANEGA: Slatiňanská váza auersperské provenience z přelomu 19. a 20. století ve sbírce Východočeského muzea v Pardubicích?, 93–116

MATERIÁLY
Jan MUSIL: Nález raně středověké sekery z Holína v Železných horách (okres Chrudim, Pardubický kraj), 119–127
Martin SAHULA: Výstavba kaple sv. Jana Nepomuckého v Hartmanicích ve světle zápisů v bysterské farní kronice, 129–135

BIBLIOGRAFIE
David RICHTER: Bibliografie příspěvků k dějinám východních Čech v periodických publikacích vydávaných východočeskými institucemi v roce 2020, 139–146

Východočeský sborník historický 39/2021