Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický č. 19/2011

OBSAH:

Vít VOKOLEK– Jan JÍLEK OSADA Z DOBY ŘÍMSKÉ V SOBČICÍCH, OKR. JIČÍN
Jan MUSIL NOVÉ STŘEDOVĚKÉ A RANĚ NOVOVĚKÉ NÁLEZY Z TRHOVÉ KAMENICE (OKR. CHRUDIM, PARDUBICKÝ KRAJ)
PetrVOREL URBÁŘE PANSTVÍ ZDECHOVICE Z LET 1517 A 1608 A JEJICH PRAMENNÁ HODNOTA PRO VÝZKUM HOSPODÁŘSKÉHO VÝVOJE MALÝCH VÝCHODOČESKÝCH DOMINIÍ
Ladislav NEKVAPIL NÁBOŽENSKÁ STRUKTURA CHRUDIMSKÉHO KRAJE V POLOVINĚ 17. STOLETÍ
Šárka JIRÁSKOVÁ OBEC ZDECHOVICE NA PŘELOMU 18. A 19. STOLETÍ (OBRAZ VĚKOVÉ A SOCIÁLNÍ STRUKTURY OBYVATEL)
Petr KMOŠEK POČÁTKY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO ŠKOLSTVÍ A ODBORNÉ ŠKOLY PRO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA V CHRUDIMI A KRÁLÍKÁCH
Tomáš RICHTER ODBOJOVÁ ORGANIZACE OBRANA NÁRODA VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH V LETECH 1939–1940

Východočeský sborník historický 19