Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický č. 16/2009

OBSAH:

Pavel BURGERT, František KAŠPÁREK: PŘÍSPĚVEK K NEOLITICKÉMU OSÍDLENÍ V KATASTRU LIBIŠAN (OKR. PARDUBICE)
Jaroslav JIŘÍK, Jan JÍLEK: TŘI POZDNĚ ANTICKÉ LAMPY Z VÝCHODNÍCH ČECH (BROZANY, STARÉ ČIVICE, SLAVHOSTICE)
David VÍCH: ARCHEOLOGICKÁ SITUACE Z PŘELOMU RANÉHO A VRCHOLNÉHO STŘEDOVĚKU ZE ŠTĚNCE
Tereza SIGLOVÁ: "SUDOVÉ ZISKY NENESOU": SMÍRNÉ ŘEŠENÍ SPORŮ PODDANÝCH PARDUBICKÉHO PANSTVÍ V 16. A 17. STOLETÍ
Petr VOREL: MINCOVNICTVÍ OLOMOUCKÝCH BISKUPŮ NA POČÁTKU 17. STOLETÍ VE SVĚTLE MĚNOVÉ POLITIKY CÍSAŘSKÉHO DVORA
Jaroslav TEPLÝ: ODEZVA VÁLEK MARIE TEREZIE S FRIDRICHEM II. NA NĚKTERÝCH DROBNÝCH VÝTVARNÝCH PAMÁTKÁCH NA PARDUBICKU A CHRUDIMSKU
Marie MACKOVÁ: NĚMEČTÍ EVANGELÍCI VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH V 19. STOLETÍ

Východočeský sborník historický 16