Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický č. 13/2006

OBSAH:

Tereza Siglová: „Súď se pokud súd“: spor o opatrovnictví nezletilého dítěte v městečku Bohdanči v letech 1583-1584
Marek Starý: Rod pánů Černčických z Kácova v 16. stol.
Zdeněk R. Nešpor: Sektářské hnízdo Stradouň: lokální sonda do dějin náboženského sektářství na vysokomýtsku v 18.-20. století
Hana Vincenciová: K vývojovým tendencím stavební kultury v prostředí vesnic ve 20. století na příkladu lokalit ve východním Polabí
Ludvík Skružný: Profesor Vl. Vjačeslavovič Škorpil (15.XI. 1853-27.XII. 1918):105 let od jeho jmenování správcem Státního kerčského muzea starožitností
Oldřich Pakosta: PhDr. Jindřich Růžička, Csc., osmdesátníkem
Petr Vorel: Nové medaile Univerzity Pardubice v roce 2006

Východočeský sborník historický sv. 13/2006