Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický 8/1999

Studie

Vít VOKOLEK: Laténské nálezy z Dražkovic, 3-22
Tomáš ČURDA: Středověké osídlení v Pardubičkách z pohledu archeologie, 23-63
Vladislava KŘÍŽOVÁ: Vybírání posudného v kraji hradeckém podle kopiáře Václava Pergera z Altemperka, 65-85
Petr VOREL: Ceny obilí na trhu v Pardubicích v letech 1729 a 1730, 87-98
Tereza SIGLOVÁ: Struktura a platy zaměstnanců komorního panství Pardubice v roce 1741, 99-115
Vítězslav PRCHAL - Slavomír HORÁK: Život a odbojová činnost Arnošta Košťála, hoteliéra na Veselce (26.6.1904 - 2.7.1942), 117-138

Materiály

Jan SCHWALLER: Prameny k dějinám Pardubic v Archívu Národního muzea, 139-233
František R. VÁCLAVÍK: O původu dvou „barokních“ soch, 235-247
Oldřich PAKOSTA: K životnímu jubileu Milana Skřivánka, 249-257

obalka_vcsh08_1999.jpg