Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický 3/1993

Články a studie

Vít VOKOLEK: Pohřebiště lidu popelnicových polí v Platěnicích , 1-54
Jan FROLÍK - Jiří SIGL: Počátky feudálního sídla u kostela sv. Petra a Pavla v Kostelci u Heřmanova Městce, 55-80
František ŠEBEK: Jiřík Pardubský a konec Mrzáků z Miletínka na Pardubicích, 81-90
Elvie ŽANDOVÁ: Ceny domů v Pardubicích v první polovině 16. století (II. část - Bílé předměstí), 91-108
Marie MACKOVÁ, Pardubice v době Josefínského katastru (1785), 109-114
Pavel KOBETIČ: Stavba budov průmyslového musea pro východní Čechy v Chrudimi, 115-136
Ctirad BENEŠ: Puškaři ve východních Čechách, 137-180

Biografie a medailony

Josef SVÁTEK: Piarista p. Otmar Josef Šťovíček a Pardubice,181-184
Hana HORKÁ: Lidový kronikář Jan Štosek z Jaroslavi, 185-202
Vlastimil HAVLÍK: Kluk z Chlumětína - Vojtěch Kyncl (k 85. výročí narození malíře a textilního návrháře z Vysočiny), 203-230

Materiály a edice

Petr VOREL: Pernštejnská diplomacie v době stavovského povstání roku 1547 (edice listů Jaroslava z Pernštejna z února až června 1547), 231-272
Jindřich FRANCEK: Eliška Kateřina Smiřická a příběh její lásky, 273-298
Jan NĚMEČEK: LIBUŠE volá Londýn 1., (Radiodepeše vyměněné mezi vysílačkou LIBUŠÍ a Londýnem 9. 1. - 15. 4.1942), 299-35

obalka_vcsh03_1993.jpg