Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický sv. 30/2016

OBSAH
ČLÁNKY A STUDIE
Jan FROLÍK – Michaela MÁCALOVÁ – Petra STRÁNSKÁ: KOSTEL SV. VÁCLAVA V JEZBOŘICÍCH (OKR. PARDUBICE) A POČÁTKY POHŘBÍVÁNÍ U NĚHO, 5–97
František ŠEBEK: NÁVŠTĚVA KARLA IV. V PARDUBICÍCH ROKU 1363 A JEHO PŘEDPOKLÁDANÁ CESTA DO VÝCHODNÍCH ČECH A VRATISLAVI, 99–116
Petr VOREL: VÝCHODOČESKÉ PANSTVÍ ZDECHOVICE V BERNÍM REJSTŘÍKU Z ROKU 1620 V KONTEXTU MAJETKOPRÁVNÍHO VÝVOJE TOHOTO DOMINIA V LETECH 1607–1641, 117–175
Ladislav NEKVAPIL: REKATOLIZACE JAKO KULTURNÍ NÁTLAK? Choltice za Romedia Konstantina Thuna (1641–1700) a jeho syna Romedia Františka (1683–1719), 177–200
Terezie VOHRALÍKOVÁ: ZAPOMENUTÉ MILOSTI PANNY MARIE JEVÍČSKÉ
Zázračná vyslyšení z let 1623–1724 na poutním místě v Jevíčku, 201–221
Denisa HORNÍKOVÁ: OBČANSKÁ ZÁLOŽNA V PŘELOUČI
Cesta finančního ústavu k vlastní budově, 223–249
Vojtěch KYNCL: PARDUBICKÁ HEYDRICHIÁDA VE VZPOMÍNKÁCH PACHATELŮ, 251–290

BIBLIOGRAFIE DĚJIN VÝCHODNÍCH ČECH ZA ROK 2015
David RICHTER: BIBLIOGRAFIE HISTORICKÝCH A VLASTIVĚDNÝCH NEPERIODICKÝCH PUBLIKACÍ PRO ÚZEMÍ VÝCHODNÍCH ČECH ZA ROK 2015, 293–300

Východočeský sborník historický 30