Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Panurus 18/2009

Obsah

SCHRÖPFER L. & ČERNÝ M.: Nová data o pobytu Zdeňka Klůze na Ptačím ostrově v roce 1944 - 3
KVEREK P.: Poznámky k juvenilnímu pelichání slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) - 23
KADAVA L. & VOSÁHLOVÁ S.: Výskyt a hnízdění luňáka hnědého (Milvus migrans) a luňáka červeného (Milvus milvus) na Novobydžovsku v roce 2008 - 29
KAVKA M.: První odchyt vodouše malého (Xenus cinereus) v České republice - 35
MALINA J.: Doplňující data k hnízdnímu rozšíření bekasiny otavní (Gallinago gallinago) na území Prahy - 39
ŠŤASTNÝ V.: Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) vyhnízdil u Turnova v Českém ráji - 43
BARTONÍČEK J.: VVT 2008 „Podkrkonošská nížina“ - 53
REJL J., KOHOUTEK J., KOHOUTEK M. & NOVOTNÝ M.: Další nález hnízda výra velkého (Bubo bubo) v přeloučských Železných horách - 57
JASSO L.: Bude alexandr malý (Psittacula krameri) novým členem naší avifauny? - 59
PRAUS L.: Neobvykle umístěné hnízdo ťuhýka šedého (Lanius excubitor) na Chrudimsku - 63
KLÁPŠTĚ J.: Neobvyklé zbarvení opeření u kachny divoké (Anas platyrhynchos) - 69
VOLF V.: Budníček menší (Phylloscopus collybita) s výrůstkem na zobáku - 73
KAFKA P. & LITERÁK I.: Sýkora uhelníček (Periparus ater) a bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) parazitovaní motolicí Collyriclum faba - 77
VRÁNOVÁ S.: Vrána šedá (Corvus cornix) v zimním hejnu havranů polních (Corvus frugilegus) a kavek obecných (Corvus monedula) - 81
CHYTIL J.: Recenze na publikaci: Hromádko Miloslav, Čihák Kamil, Hromádková Věra & Porkert Jiří 2005: Ptáci Orlických hor. OS Libri, Dobré - 83
PACLÍK M.: Ornitologické zajímavosti - 87
VRÁNA J. & ŽĎÁREK P.: Ornitologická pozorování v roce 2008 - 95
Errata k Panuru 18/2009
Barevná příloha

Contents

SCHRÖPFER L. & ČERNÝ M.: New facts revealed about Zdeněk Klůz’s stay on Lotseninsel Island in 1944 - 3
KVEREK P.: Notes on the post-juvenile moult of the Common Nightingale (Luscinia megarhynchos) - 23
KADAVA L. & VOSÁHLOVÁ S.: Occurrence and breeding of the Black Kite (Milvus migrans) and the Red Kite (Milvus milvus) in the Nový Bydžov region in 2008 - 29
KAVKA M.: The first Terek Sandpiper (Xenus cinereus) to be ringed in the Czech Republic - 35
MALINA J.: Additional data on the breeding distribution of the Common Snipe (Gallinago gallinago) in Prague - 39
ŠŤASTNÝ V.: Bluethroat (Luscinia svecica cyanecula) breeding in Český Ráj area near Turnov - 43
BARTONÍČEK J.: Research Educational Camp (VVT) 2008 “Podkrkonošská nížina” - 53
REJL J., KOHOUTEK J., KOHOUTEK M. & NOVOTNÝ M.: Another case of Eagle Owl (Bubo bubo) breeding in the Železné hory - 57
JASSO L.: Will the Rose-ringed Parakeet (Psittacula krameri) join the Czech avifauna? - 59
PRAUS L.: An unusually situated Great Grey Shrike (Lanius excubitor) nest in Chrudim distrikt - 63
KLÁPŠTĚ J.: An unusual plumage colouration in a Mallard (Anas platyrhynchos) - 69
VOLF V.: A Chiffchaff (Phylloscopus collybita) with an abnormal growth on its bill - 73
KAFKA P. & LITERÁK I.: A Coal Tit (Periparus ater) and a Whinchat (Saxicola rubetra) parasitized by cutaneous trematode Collyriclum faba - 77
VRÁNOVÁ S.: A Hooded Crow (Corvus cornix) in a winter flock of Rooks (Corvus frugilegus) and Jackdaws (Corvus monedula) - 81
CHYTIL J.: Book review: Hromádko Miloslav, Čihák Kamil, Hromádková Věra & Porkert Jiří 2005: Ptáci Orlických hor (Birds of the Eagle Mountains). OS Libri, Dobré - 83
PACLÍK M.: Ornithological notes - 87
VRÁNA J. & ŽĎÁREK P.: Ornithological observations for 2008 - 95
Errata k panuru 18/2009
Color annex

cover_panurus_18_2009(1).jpg