Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Obsah:

VÍTEK J.: Tvary reliéfu v uhelnopříbramské rule na Chotěbořsku 3
ŠEBESTA D.: Geomorfologické poměry povodí horního a středního toku Zlatého potoka 15
SCHMIEDER M.: Algologický průzkum vodních ploch v okresu Jičín se zaměřením na Euglenophyta 37
HALDA J. P.: Lišejníky v PR Krkanka v CHKO Železné hory 47
VÁVRA M., PRAUSOVÁ R., SAMKOVÁ V.: Floristický průzkum rybníka Závěšťák u Královy Lhoty 69
LNĚNIČKA J.: Lokality vstavačovitých na Královéhradecku 89
NOVÁK P., PETERKA T.: Poznámky k rozšíření a ekologii mokrýše vstřícnolistého (Chrysosplenium oppositifolium) na východním okraji areálu 101
HAVLÍKOVÁ P., ŠOBR M., CHUMAN T., JANSKÝ B.: Zooplankton čtyř vybraných odstavených ramen řeky Labe 113
ZAPLETAL T.: Zakrslá forma lína obecného (Tinca tinca, L.) 135
GERŽA M.: Nález zimoviště vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) na Kozlově (okres Jičín) 145

Contents:
VÍTEK J.: Landforms in the so-called Uhelná Příbram gneiss near Chotěboř 3
ŠEBESTA D.: Geomorphological conditions of river basin of upper and middle part of the Zlatý potok brook (Eastern Bohemia) 15
SCHMIEDER M.: Phycological research of water bodies in the Jičín region with focus on Euglenophyta 37
HALDA J. P.: Lichens of the protected area Krkanka, Protected Landscape Area Železné hory, East Bohemia 47
VÁVRA M., PRAUSOVÁ R., SAMKOVÁ V.: Floristic research in the Závěšťák pond at the Králova Lhota village in eastern Bohemia 69
LNĚNIČKA J.: Localities with taxa of Orchidaceae family in Hradec Králové region 89
NOVÁK P., PETERKA T.: Remarks on distribution and ecology of Chrysosplenium oppositifolium on eastern edge of its distribution range 101
HAVLÍKOVÁ P., ŠOBR M., CHUMAN T., JANSKÝ B.: Zooplankton of four cut backwaters of the Elbe River 113
ZAPLETAL T.: Dwarfed form of tench (Tinca tinca, L.) 135
GERŽA M.: Finding winter habitat of Lesser horseshoe bat (Rhinolophus hipposideros) at Kozlov (district Jičín, Eastern Bohemia, Czech Republic) 145

Práce a studie 25