Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Obsah

VÍTEK J.: Geomorfologie Střítežské rokle v Novohradské stupňovině - 3
DUCHOSLAV M.: Nelesní vegetace přírodní památky Kusá hora u Luže na Chrudimsku - 17
BÖHNISCH R.: Vegetace přírodního parku Hrádeček a Pekelských rybníků - 45
MÁLKOVÁ J.: Výzkum antropofyt u bývalé Scharfovy boudy a šesti přilehlých cest - 57
WAGNEROVÁ Z.: Synantropní flóra u Petrovy boudy v Krkonoších (monitoring, management) - 95
MÁLKOVÁ J., LEMBERK V.: Přírodní poměry parkového areálu Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem - 109
ZEMAN V., VANĚK J.: Blanokřídlí (Hymenoptera) ze zemních pastí v montánním a subalpínském stupni Krkonoš - 129
LEMBERK V.: Obratlovci přírodní rezervace Anenské údolí u Skutče - 135
BÁRTA F.: Obratlovci přírodní rezervace Mokřadlo (okres Havlíčkův Brod) - 149
LEMBERK V.: Avifauna NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - srovnání po 20 letech - 159
LEMBERK V.: Výskyt a rozmnožování mloka skvrnitého (Salamandra salamandra) v Střítežské rokli na Chrudimsku - 167
MACH J.: První výskyt netopýra pestrého (Vespertilio murinus) v okrese Svitavy - 169
TYLLER Z., REJL J.: Nález hrabošíka podzemního (Microtus subterraneus) na Pardubicku - 171

Contens

VÍTEK J.: The geomorphology of the Střítežská rokle (Střítež river valley) in the Novohradská stupňovina Highland (Eastern Bohemia) - 3
DUCHOSLAV M.: Non-forest vegetation of the Kusá hora nature reserve near the town of Luže (East Bohemia) - 17
BÖHNISCH R.: Vegetation of the natural park Hrádeček and the Peklo ponds - 45
MÁLKOVÁ J.: Research into anthropophytes at the former Scharf´s chalet and adjacent rous - 57
WAGNEROVÁ Z.: Synantropic flora round the Petrova bouda in the Krkonoše Mountains (monitoring, management) - 95
MÁLKOVÁ J., LEMBERK V.: Natural situations of National Horse-breeding Farm park area in Kladruby nad Labem (Eastern Bohemia) - 109
ZEMAN V., VANĚK J.: Hymenoptera (Braconidae, Aphidiidae, Ichneumonidae, Diapriidae, Scelionidae, Pltygasteridae, Ceraphronidae, Megaspilidae, Dryinidae, Mutillidae, Pemphredonidae) in pitfall traps in montane and sub-alpine zone in Giant Mts. - 129
LEMBERK V.: Vertebrates of Anenské valley Nature Reserve near Skuteč (Chrudim district, East Bohemia) - 135
BÁRTA F.: Vertebrates of the Mokřadlo Nature Reserve (Havlíčkův Brod district, Eastern Bohemia) - 149
LEMBERK V.: Birds of Bohdanečský and Matka fishponds National Nature Reserve -comparison after twenty years - 159
LEMBERK V.: Occurence and reproduction of Spotted Salamander (Salamandra salamandra) in Střítežská rokle Gorge near Chrudim (Eastern Bohemia) - 167
MACH J.: First occurence of Parti-coloured Bat (Vespertilio murinus) in Svitavy district (East Bohemia) - 169
TYLLER Z., REJL J.: The found of Common pine vole (Microtus subterraneus) in the district Pardubice - 171

cover_prace_a_studie_9_2001.jpg