Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický sv. 29/2016

OBSAH
ČLÁNKY A STUDIE
Dominika SCHMIDTOVÁ: ANTICKÉ PŘEDMĚTY VE SBÍRKÁCH REGIONÁLNÍHO MUZEA VE VYSOKÉM MÝTĚ, 5–34
David RICHTER: FRANCOVÉ Z LIBLIC V CHRUDIMI
Sonda do majetkového a sociálního postavení elitní rodiny v prostředí královského města v 16. století, 35–78
René NOVOTNÝ: PŘÍSPĚVEK K DĚJINÁM ZANIKLÉHO NĚMECKÉHO OSÍDLENÍ NA PARDUBICKU: PŘEDPOKLADY A VÝCHODISKA, 79–141
Martina HALÍŘOVÁ: POČÁTKY TRAMPINGU NA PARDUBICKU A CHRUDIMSKU, 143–159
Jan NĚMEČEK: PARDUBICE ZA NACISTICKÉ OKUPACE, 161–187
Jan MUSIL – Petr NETOLICKÝ – Pavel VAŘEKA:
ARCHEOLOGICKÉ RELIKTY ÚSTŘEDÍ PARTYZÁNSKÉ BRIGÁDY MISTRA JANA HUSA V AREÁLU STŘEDOVĚKÉHO RÝŽOVIŠTĚ ZLATA (K. Ú. ZBYSLAVEC, OKR. CHRUDIM), 189–207

ZPRÁVY A RECENZE
Ladislav NEKVAPIL: PARDUBICE: PŘÍBĚH MĚSTA
VÝCHODOČESKÉ MUZEUM V PARDUBICÍCH OTEVŘELO NOVOU HISTORICKOU EXPOZICI, 211–215
ZPRÁVY O LITERATUŘE, 215–216

BIBLIOGRAFIE DĚJIN VÝCHODNÍCH ČECH ZA ROK 2015
David RICHTER: BIBLIOGRAFIE PŘÍSPĚVKŮ K DĚJINÁM VÝCHODNÍCH ČECH V PERIODICKÝCH PUBLIKACÍCH VYDÁVANÝCH VÝCHODOČESKÝMI INSTITUCEMI V ROCE 2015, 219–232

Východočeský sborník historický 29