Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický č. 10/2001

OBSAH:

ČURDA Tomáš: ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM U KOSTELA SV. JILJÍ A NA KLÁŠTEŘIŠTI V PARDUBIČKÁCH V ROCE 2000
VOREL Petr: VLIV VRCHNOSTENSKÉHO DVOROVÉHO HOSPODAŘENÍ V RANÉM NOVOVĚKU NA VÝVOJ OBCE DUBANY NA PARDUBICKU
TEPLÝ Jaroslav: NĚKTERÉ MÉNĚ ZNÁMÉ SEPULKRÁLNÍ PAMÁTKY Z VÁLKY ROKU 1866
FRANCEK Jindřich: CESTA DO AMERIKY (Z KORESPONDENCE RODÁKA Z PODHRADÍ NA JIČÍNSKU 1888)
ŠŮLA Jaroslav, ŠOUŠA Jiří: PROMĚNY FAUNY V PŘÍMĚSTSKÉ OBLASTI SEVEROZÁPADNĚ OD HRADCE KRÁLOVÉ V XIX. A XX. STOLETÍ
SVITÁK Petr: LETADLA ING. JANA KAŠPARA – 2 BLÉRIOT XI V. Č. 76
VINCENCIOVÁ Hana: VELIKONOČNÍ OBCHŮZKY S JIDÁŠEM II
HILLEOVÁ Kateřina: AUTORSKÝ REJSTŘÍK PRVNÍCH DESÍTIROČNÍKŮ VÝCHODOČESKÉHO SBORNÍKU HISTORICKÉHO

Východočeský sborník historický sv. 10/2001