Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický 9/2000

OBSAH
STUDIE:
Jindřich FRANCEK: PROCES KATEŘINY Z KOMÁROVA, 3–10
Aleš VALENTA: FINANČNÍ ZTRÁTY CHLUMECKÉHO PANSTVÍ V DŮSLEDKU SLEZSKÝCH VÁLEK (1740–1745), 11-39
Zdeněk FIŠER: JOSEF FRANTIŠEK DEVOTY V PAMĚTECH MATĚJE MIKŠÍČKA, 41-66
Tomáš JIRÁNEK: NÁVRAT CHRUDIMSKÝCH OBCHODNÍKŮ NA REFORMU OBCHODNÍCH A ŽIVNOSTENSKÝCH KOMOR V ROCE 1866, 67-91
Miloš CHARBUSKÝ: FRANTIŠEK UDRŽAL, MLADOČESKÝ POLITIK 1896–1906, 93-113
Hana VINCENCIOVÁ: TRADICE STAVĚNÍ MÁJÍ A OBŘADY LETNIC VE VÝCHODNÍM POLABÍ, 115-159

MATERIÁLY:
Tomáš ČURDA: ZPRÁVA O POKRAČOVÁNÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU V PARDUBIČKÁCH, 161-188
František R. VÁCLAVÍK: STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM KOSTELA SV. JILJÍ V PARDUBICÍCH - PARDUBIČKÁCH, 189-226
Petr VOREL: LISTINA SOBĚSLAVA Z MILETÍNA Z ROKU 1459 A MAJETKO-PRÁVNÍ ASPEKTY DRŽBY HRADU KUNĚTICKÁ HORA, 227-240
Pavel SVITÁK: LETADLA ING. JANA KAŠPARA - 1
LETADLO KAŠPAR SYSTÉM KAŠPAR, 241-258

Východočeský sborník historický 9