Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Panurus 29/2020

Obsah

Růžička M.: Změny v druhovém zastoupení a početnosti vybraných ptačích skupin v letech 2010–2020 v NPR Bohdanečský rybník. 1–16.
Šifta J.: Hnízdění bukače velkého (Botaurus stellaris) na Mladoboleslavsku v letech 1984–2004. 17–35.
Krejčík J. & Bergmann P.: Zimní sčítání vodních ptáků ve středních a východních Čechách v sezonách 2017/18, 2018/19 a 2019/20. 37–62.
Vaněk J.: Výsledky výzkumného víkendového tábora „Vodní nádrž Rozkoš 2019“. 63–81.
Jasso L.: Nocoviště špačka obecného (Sturnus vulgaris) na rybníku Zrcadlo v letech 2000–2009 a 2015–2020. 83–87.
Mach J.: První prokázané hnízdění jeřába popelavého (Grus grus) v okrese Svitavy. 89–93.
Mach J.: Hnízdění luňáka červeného (Milvus milvus) na Moravskotřebovsku v roce 2020. 95–98.
Hellinger R.: První historicky doložené hnízdění morčáka velkého (Mergus merganser) na Chrudimsku. 99–102.
Kavka M.: Hnízdění husy velké (Anser anser) na Kutnohorsku. 103–105.
Praus L. (ed.): Ornitologické zajímavosti. 107–108.
Kadava L.: Recenze knih: Diviš T. 2017: Ptáci Náchodska I. – dravci a Diviš T. 2019: Ptáci Náchodska II. – hrabaví, měkkozobí, kukačky, sovy, lelkové, svišťouni, srostloprstí a šplhavci. 109–111.
Kadava L.: Ornitologická pozorování 2019. 113–136.


Contents

Růžička M.: The birds of the Bohdanečský pond National Nature Reserve in 2010–2020. 1–16.
Šifta J.: Breeding occurence of the Eurasian Bittern (Botaurus stellaris) in Mladá Boleslav region in years 1984–2004. 7–35.
Krejčík J. & Bergmann P.: Winter Waterbird Census in Central and Eastern Bohemia in 2017/18, 2018/19 and 2019/20. 37–62.
Vaněk J.: Report from the weekend research camp “Rozkoš Water Reservoir 2019”. 63–81.
Jasso L.: Roosting of the Common Starling (Sturnus vulgaris) at Zrcadlo pond in 2000–2009 and 2015–2020. 83–87.
Mach J.: First case of proven breeding of Common Crane (Grus grus) in district of Svitavy. 89–93.
Mach J.: First proven breeding case of Red Kite (Milvus milvus) in district of Svitavy in 2020. 95–98.
Hellinger R.: The first nesting record of the Common Merganser (Mergus merganser) in Chrudim district. 99–102.
Kavka M.: The breeding of the Greylag Goose (Anser anser) in district of Kutná Hora. 103–105.
Praus L. (ed.): Ornithological notes. 107–108.
Kadava L.: Books review: Diviš T. 2017. [Birds of Náchods district I. – Birds of Prey]. and Diviš T. 2019. [Birds of Náchods district II. – Gamebirds, Pigeons and Doves, Cuckoos, Owls, Nightjars, Swifts, Kingfishers and Woodpeckers]. 109–111.
Kadava L.: Ornithological observations 2019. 113–136.

01.jpg