Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Panurus 26/2017

Obsah


Kadava L.: Avifauna Třesického rybníka v letech 2007–2016. 1
Vaněk J.: VVT „Skutečsko 2016“ . 27
Kadava L.: Hnízdila volavka bílá (Ardea alba) v roce 2017 na Královéhradecku? . 39
Šoltys V.: Historicky první zahnízdění kormorána velkého (Phalacrocorax carbo)
v Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky na Jičínsku. 43
Zemánek M.: Zahnízdění strakapouda velkého (Dendrocopos major) v hnízdní budce. 47
Zemánek M.: Smíšená snůška rehka zahradního (Phoenicurus phoenicurus)
a špačka obecného (Sturnus vulgaris) . 51
Vrána J. & Novák L.: První potvrzené hnízdění slavíka modráčka středoevropského
(Luscinia svecica cyanecula) na Svitavsku . 55
Jasso L.: Skalník zpěvný (Monticola saxatilis) zastižen v Podkrkonoší . 59
Lemberk V.: RNDr. Jan Sklenář osmdesátiletý. 63
Praus L. (ed.): Ornitologické zajímavosti. 71
Kadava L. & Vrána J.: Ornitologická pozorování . 79Contents


Kadava L.: Birds of Třesický pond in years 2007–2016 - 1
Vaněk J.: The weekend research camp “Skutečsko 2016” - 27
Kadava L.: Possible breeding of the Great Egret (Ardea alba) at Třesický pond in 2017 - 39
Šoltys V.: The first documented breeding of the Great Cormorant (Phalacrocorax carbo)
in Important Bird Area Rožďalovické ponds, Jičín district - 43
Zemánek M.: Nesting of the Great spotted woodpecker (Dendrocopos major) in the nest box. - 47
Zemánek M.: Mixed breeding of Common Redstart (Phoenicurus phoenicurus)
and Common Starling (Sturnus vulgaris). - 51
Vrána J. & Novák L.: The first confirm breeding of White-spotted Bluethroat
(Luscinia svecica cyanecula) in the Svitavy microregion - 55
Jasso L.: Spring record of subadult male of Common Rock Thrush
(Monticola saxatilis) in District of Semily - 59
Lemberk V.: RNDr. Jan Sklenář eighty years old - 63
Praus L. (ed.): Ornithological notes - 71
Kadava L. & Vrána J.: Ornithological observations - 79

Panurus 26