Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Panurus 20/2011

Obsah

KAVKA M.: Mokřadní ptáci Vavřineckého rybníka v letech 1999–2010 - 3
LEMBERK V.: Hnízdění havrana polního (Corvus frugilegus) ve východních Čechách – historie a současnost - 43
ŘEPA P.: Krátkokřídlí (Gruiformes) Tachovska - 69
FEJFAR M.: VVT „Hradecké lesy 2010“ - 93
ČESÁK J.: Nové hnízdiště luňáka červeného (Milvus milvus) v Pardubickém kraji - 101
KADAVA L., HOLUB A., POŘÍZ J., BARTONÍČEK J. & ZAJÍC J.: Avifauna Novobydžovska a Chlumecka - 105
PACLÍK M.: Ornitologické zajímavosti - 183
VRÁNA J. & MACH J.: Ornitologická pozorování - 193
Errata k Panuru číslo 19/2010 - 221
Barevná příloha

Contents

KAVKA M.: Waterbirds of the Vavřinecký pond in 1999–2010 - 3
LEMBERK V.: Breeding of the Rook (Corvus frugilegus) in Eastern Bohemia – the past and the present - 43
ŘEPA P.: Gruiforms (order Gruiformes) of the Tachov region - 69
FEJFAR M.: Weekend research camp „Hradecké lesy 2010“ - 93
ČESÁK J.: The new breeding locality of the Red Kite (Milvus milvus) in the Pardubice region - 101
KADAVA L., HOLUB A., POŘÍZ J., BARTONÍČEK J. & ZAJÍC J.: Birds of Nový Bydžov and Chlumec nad Cidlinou regions - 105
PACLÍK M.: Ornithological notes - 183
VRÁNA J. & MACH J.: Ornithological observations - 193
Errata to Panurus volume 19/2010 - 221
Barevná příloha

cover_panurus_20_2011(1).jpg