Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Panurus 1/1989

Obsah

Koza V.: Průtah bahňáků Charadriiformes na přehradě Rozkoš – 5
Čihák K., Hromádko M.: Sledování nočního tahu ptáků ve světle reflektoru v Orlických horách v letech 1984-1988 – 41
Lemberk V.: Avifauna sedimentační nádrže závodu VCHZ Pardubice – Semtín – 55
Bělka T., Diviš T.: Hnízdění výra veklého Bubo bubo (L.) na stromech ve Východních Čechách – 67
Prskavec K.: Průběh zimního nocování sýkor Parus v hnízdních budkách rozmístěných v jabloňové výsadbě – 77
Hlaváček J., Bělka T.: Hnízdění drozda cvrčaly Turdus iliacus L. na Rychnovsku – 87
Bárta F.: Hnízdění drozda kvíčaly Turdus pilaris L. v intravilánu obce Černožice n. L. – 95
Hromádko M., Krausová H.: Pozdní úspěšné hnízdění ledňáčka říčního Alcedo atthis (L.) – 97
Hampl A.: Doklady přežití ptáků s tělesnými defekty – 99
Žďárek P.: Ornitologické zajímavosti – 101
Štancl L.: Kroužkovatelé Vč. a počet jimi okroužkovaných ptáků v roce 1988 – 106
Černý M.: Bibliografie Sborníku Vč. pobočky ČSO 1980-1988 – 119
Rejman B.: Činnost skupiny pro výzkum, ochranu a evidenci čápů Východočeského kraje – 126
Z činnosti Vč. pobočky ČSO v roce 1988 – 127
Pokyny pro autory – 128

Inhalt – contents

Koza V.: Limikolendurchzug der Charadriiformes am Stausee Rozkoš – 5
Čihák K., Hromádko M.: Von 1984-1988 mittels Reflektoren im Adlergebirge durchgeführte Boebachtungen des Nachtzuges der Vögel – 41
Lemberk V.: Avifauna der Kläranlage des Betriebes VCHZ Pardubice – Semtín – 55
Bělka T., Diviš T.: Baumhorste des Uhus Bubo bubo in Ostböhmen – 67
Prskavec K.: Coures of Tit Parus winter lodging in nest boxes dispersed in an apple orchard – 77
Hlaváček J., Bělka T.: Rotdrosselbrut Turdus iliacus L. im Gebiet von Rychov nad Kněžnou – 87
Bárta F.: Wacholderdreosselbrut Turdus pilaris L. im Intravillan der Gemeinde Čeronžice nad Labem – 95
Hromádko M., Krausová H.: Eine späte erfolgsreiche Eisvogelburt Alcedo atthis (L.) – 97
Hampl A.: Überlebensdokunete von Vögeln mit Körperdefekten – 99
Žďárek P.: Interessantes aus dem Bereich der Ornitologie – 101
Štancl L.: Beringungsergebnisse der ostböhmischen Beringer im Jahre 1988 – 106
Černý M.: Bibliographie der Fachzeitschrift „Sborník“ der Ostböhmischen Fachgruppe Ornithologie 1980-1988 - 119

P1cover_a.jpg