Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Panurus 11/2001

Obsah

JEŘÁBKOVÁ E., HENEBERG P: Břehule říční (Riparia riparia) na Kolínsku - 3
SVOBODOVÁ L, REŠL D.: Výsledky sčítání labutě velké (Cygnus olor) ve východních Čechách v roce 2000 - 19
ČESÁK J.: Ptactvo přírodní rezervace Baroch a jejího okolí - 31
LEMBERK V: Srovnání ornitocenóz čtyř lužních lesů ve východních Čechách - 69
MILES P.: Populační dynamika a sezonní proměnlivost ptáků na Horních Mísečkách v Krkonoších - 81
MIKLISOVA D., MOSANSKY L., OBUCH J.: Dve metódy vyhodnotenia ornitocenóz agátových lesíkov Východoslovenskej nížiny - 101
DOLANSKÝ L., ŽĎÁREK P.: Hnízděni pisíka obecného (Actitis hypoleucos) a kulíka říčního (Charadrius dubius) na spojené Orlici u Hradce Králové - 107
HLAVÁČEK J.: K hnízdnímu výskytu strakapouda prostředního (Dendrocopos medius) v okolí Týniště nad Orlicí - 115
ZDAREK P.: Hnízdění strakapouda jižního (Dendrocopos syriacus) v Hradci Králové - 119
URBÁNEK L.: Sýc rousný (Aegolius funereus) a kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) na Svitavsku - 123
VRÁNOVÁ I., VRÁNAJ.: Výskyt a hnízdění čápa černého (Ciconia nigra) v Pekle u Nového Města nad Metují - 127
VOLF V: Zajímavý průběh hnízdění čápa černého (Ciconia nigra) - 131
VRÁNA J.: Pozorování orla křiklavého (Aquila pomarina) na Náchodsku - 133
ČESÁK J.: Neobvyklé umístění hnízda volavky popelavé (Ardea cinerea L.) v přírodní rezervaci Baroch - 135
HORÁK J., HARANT K.: Pravděpodobné hnízděni slavíka modráčka (Luscinia svecica) v Železných - 139
HLAVACEK J.: Hnízdění rehka domácího (Phoenicurus ochruros) v nákladním automobilu - 141
HAMPL A., HAVEL P., RŮŽIČKA J.: Neobvyklé hnízděni kulíka říčního (Charadrius dubius) a poštolky obecné (Falco tinnunculus) - 143
KVEREK P.: Zajímavější data kroužkování z Kněžmostska a Dolnobousovska - 145
BĚLKA T., LEMBERK V. (eds.): Ornitologická pozorování - 149
Barevná příloha

Contents

JEŘÁBKOVÁ E., HENEBERG P.: Sand Martin (Riparia riparia) in Kolín region - 3
SVOBODOVÁ J., REŠL D.: The Mute Swan (Cygnus olor) Census Results from Eastern Bohemia in 2000 - 19
ČESÁK J.: Birds ofthe Baroch Pond Nature Preserve and its vicinity - 31
LEMBERK V.: Comparison of four tloodplain forest ornithocenoses in Eastern Bohemia - 69
MILES P.: Population dynamics and seasonal changes of birds in the Krkonoše Mts. - 81
MIKLTSOVÁ D., MOŠANSKÝ L., OBUCH J.: Two Methods of Abundance Evaluation of Acacia Forests Bird Communities of the East - Slovakian Lowland - 101
DOLANSKÝ L., ŽĎÁREK P.: Breeding ofthe Common Sandpiper (Actitis hypoleucos) and the Little Ringed Plover (Charadrius dubius) on the Orlice river near Hradec Králové (Eastem Bohemia) - 107
HLAVÁČEK L.: Several comments on the occurence of the Middle Spotted Woodpecker (Dendrocopos medius) in the vicinity of Týniště nad Orlicí - 115
ŽĎÁREK P.: Breeding of the Syrian Woodpecker (Dendrocopos syriacus) in Hradec Králové (Eastem Bohemia) - 119
URBÁNEK L.: Tengmalms Owl (Aegolius funereus) and Eurasian Pygmy Owl (Glaucidium Passerinum) in Svitavy region (Eastern Bohemia) - 123
VRÁNOV Á I., VRÁNA J.: Occurence of the Black Stork (Ciconia nigra) in Peklo near Nové Město nad Metují - 127
VOLF V.: Interesting breeding of the Black Stork (Ciconia nigra) - 131
VRÁNA J.: Occurence of the Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina) in the district of Náchod - 133
ČESÁK J.: Unusually Situated Nest of the Grey Heron (Ardea cinerea L.) in Natural Preserve Baroch Pond - 135
HORÁK J., HARANT K.: Probable Breeding ofthe Bluethroat (Luscinia svecica) in the Železné hory Mountains - 139
HLAVÁČEK L: Breeding ofthe Black Redstart (Phoenicurus ochruros) in a Truck - 141
HAMPL A., HAVEL P., RŮŽIČKA J.: Unusual Breeding of the Little Ringed Plover (Charadrius dubius) and the European Kestrel (Falco tinnunculus) - 143
KVEREK P.: Interesting ringing data from the Kněžmost and Dolní Bousov regions - 145
BĚLKA T., LEMBERK V (eds.): Ornithological observations - 149
Color annex

cover_panurus_11_2001.jpg