Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

107 / Soubor nejvzácnějších dukátů: dědictví Bedřicha Skrbka

Většina předmětů zakoupena se sbírkou Bedřicha Skrbka, 1908

Nejvýznamnějším přírůstkem pardubického muzea se z pohledu numismatiky stala soukromá sbírka místního účetního a předního českého sběratele Bedřicha Skrbka (1860–1918), v letech 1886–1918 kustoda a správce numismatické sbírky zdejšího Muzejního spolku. Skrbek v roce 1908 odprodal pardubické městské obci mimořádný soubor numismatického materiálu čítající na pět a půl tisíce položek. Jeho sbírka obsahovala vzácné zlaté a stříbrné středověké a raně novověké vládní i soukromé ražby, medaile a další související předměty. Prezentované dukáty a jejich násobky pochází až na výjimky právě ze sbírky Bedřicha Skrbka a patří k těm nejcennějším exponátům numismatické podsbírky, jejíž orientace na platidla grošového a tolarového období je kontinuálně zdůrazňována systematickou a souvislou akviziční činností.

Dukát (tzv. florián) Jana Lucemburského, Praha, 1326–1346


Dukát (tzv. florin) Jana Lucemburského, Praha, 1326-1346, inv. č. N231.307

Královský dukát Karla IV., Praha, 1346–1378


Královský dukát Karla IV., Praha, 1346-1378, inv. č. N231.308

Dukát Ludvíka Jagellonského, Praha, 1518


Dukát Ludvíka Jagellonského, Praha, 1518, inv. č. N231.305

Desetidukát Rudolfa II., Praha, 1601


Desetidukát Rudolfa II., Praha, 1601, inv. č. N241.4010

Pětidukát Matyáše II., Praha, 1613


Pětidukát Matyáše II., Praha, 1613, inv. č. N241.4022

Desetidukát Fridricha Falckého, Praha, 1620


Desetidukát Fridricha Falckého, Praha, 1620, inv. č. N241.4028

Pětidukát Ferdinanda II., Praha, 1631


Pětidukát Ferdinanda II., Praha, 1631, inv. č. N241.4031

Dvoudukát Ferdinanda III., Praha, 1638


Dvoudukát Ferdinanda III., Praha, 1638, inv. č. N241.4033

Korunovační desetidukát Leopolda I., Praha, 1656


Korunovační desetidukát Leopolda I., Praha, 1656, inv. č. N241.4038

Dvoudukát Karla VI., Praha, 1725


Dvoudukát Karla VI., Praha, 1725, inv. č. N241.4066

Čtyřdukát Ferdinanda V., Vídeň, 1847


Čtyřdukát Ferdinanda V., Vídeň, 1847, inv. č. N241.4085

Dukát Jana z Pernštejna, Kladsko, 1544


Dukát Jana z Pernštejna, Kladsko, 1544, inv. č. N241.4001

Dukát Petra Voka z Rožmberka, Rychleby (Slezsko), 1595


Dukát Petra Voka z Rožmberka, Rychleby (Slezsko), 1595, inv. č. N241.4002

Dukát Albrechta z Valdštejna, Frýdlant, 1627


Dukát Albrechta z Valdštejna, Frýdlant, 1627, inv. č. N241.4003

Dukát Jindřicha Šlika, Norimberk, 1628


Dukát Jindřicha Šlika, Norimberk, 1628, inv. č. N241.4004

Svatováclavský dukát, Československo, Kremnice, 1923, číslovaná emise


Svatováclavský dukát, Československo, Kremnice, 1923, číslovaná emise, inv. č. N251.1923