Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Po stopách Pernštejnů v Pardubicích

25. srpna 202413:00 - 14:00 28. července 202413:00 - 14:00

Pardubice

Prohlídkový okruh je věnován stopám, které v Pardubicích zanechal šlechtický rod Pernštejnů. Představí historicky i umělecky nejcennější pardubické stavby spjaté s obdobím pozdní gotiky, renesance a baroka, především ale ty, které byly postaveny za pouhých 69 let, kdy Pardubice vlastnil Vilém z Pernštejna a jeho synové Vojtěch a Jan.

Jednotlivá zastavení:
Zámek Pardubice – vodní příkop, Příhrádek, dům čp. 21, dům čp. 11 a 12, dům čp. 6 – stará radnice, dům U Jonáše, kostel Zvěstování Panny Marie, Spolkový dům, dům U Bílého koníčka, Mariánský sloup, dům čp. 3, radnice, dům čp. 77 a 78, dům čp. 116, Wernerovo nábřeží – Městská strúha, Císařský mlýn, kostel sv. Bartoloměje, zvonice, Zelená brána


Vstupné a doba prohlídky

Čas trvání prohlídky: cca 60 minut
Vstupné: 140/70 Kč
Minimální počet účastníků prohlídky je pět osob.
Nejbližší prohlídky budou v neděli 28. 7. a 25. 8. 2024 od 13 hodin
Bližší informace na tel. čísle 773 819 028

On-line vstupenka 28. 7.

Sraz v pokladně Zámku Pardubice (Labská brána). Začátek prohlídky 13 hodin
Čas trvání prohlídky: cca 60 minut
Základní vstupné 140 Kč, snížené 70 Kč (žáci, studenti, senioři)
E-vstupenka opravňuje k jednorázovému vstupu

On-line vstupenka 25. 8.

Sraz v pokladně Zámku Pardubice (Labská brána). Začátek prohlídky 13 hodin
Čas trvání prohlídky: cca 60 minut
Základní vstupné 140 Kč, snížené 70 Kč (žáci, studenti, senioři)
E-vstupenka opravňuje k jednorázovému vstupu