Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

46 / Perníkářská forma, přelom 19. a 20. století

Daroval Ludvík Tavík, cukrář v Pardubicích, 1933
Inv. č. E 948

Pardubický cukrář Ludvík Tavík daroval místnímu muzeu v roce 1933 několik forem na výrobu perníku, včetně prezentované formy oboustranné z 19. nebo počátku 20. století. Tavík provozoval v první polovině 20. století svou cukrárnu na Pernštýnském náměstí. Byl také učitelem cukrářů na živnostenské škole pokračovací, která v éře první republiky fungovala v budově staré reálky (čp. 120) na Komenského náměstí.
Jak cukrář k formám přišel a zda je sám používal, nevíme. Tyto tzv. kadluby se dříve užívaly k výrobě medového perníku. Perníkář připravil těsto s vysokým podílem medu, které vtlačil do formy s vyřezaným vzorem. Těsto s obtiskem poté sejmul a nechal upéct.

48 / Korálková kabelka, druhá polovina 19. století

Darovala Pavla Kavánová-Šírová, 26. 6. 1937
Inv. č. OD 151

Korálková kabelka má tvar zvaný pompadúr. Je z nažloutlé řídké tkaniny. Zajímavá je výšivka křížky a korálky. Kabelka pochází z druhé poloviny 19. století. Spolu s dalšími více než dvě stě předměty ji pardubickému muzeu věnovala v roce 1937 paní Pavla Kavánová-Šírová, k uctění památky svého prvního muže Jana Šíra (1868–1928), akademického malíře. Jan Šír přišel do Pardubic jako student reálky. Po absolvování této školy odešel na studia do zahraničí, poté působil od roku 1900 v Praze. V roce 1908 se do Pardubic vrátil jako pedagog dívčí školy Vesna (dnes součást komplexu krajského úřadu). V roce 1928 v Pardubicích i zemřel. Jeho žena si dva roky po Šírově smrti vzala dalšího významného východočeského malíře Františka Kavána.
Vedle tohoto daru složila paní Kavánová-Šírová částku 10 000 korun na udržování vystavených předmětů, které se po určení a popsání PhDr. Jindřichem Čadíkem z Uměleckoprůmyslového muzea v Plzni staly součástí tzv. Šírovy světnice.