Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

36 / Herbář Emanuela Kalenského

Získáno z pozůstalosti, 1927
Inv. č. B-L-0038/000497 (dutohlávka sobí), B-H-0049/000362 (rohozec trojlaločný)

Emanuel Kalenský (1850−1926) se narodil v Pardubicích, během své aktivní kariéry působil jako odborný učitel ve Vortové, Hlinsku a od roku 1902 v Chrasti. Po roce 1915 žil na odpočinku v Pardubicích. Kalenský byl přírodovědcem, matematikem a hvězdářem. Věnoval se botanice, měkkýšům, motýlům, pavoukům i geologii. Když v prosinci 1926 zemřel, umožnili dědicové (zmiňován je mydlář Jan Kašpar) předání jeho sbírek do muzea. Kalenského herbář, který tvořily zejména položky mechů, obsahoval také celý herbář vyšších rostlin jeho předčasně zemřelého synovce Jaroslava Karla Košťála. Tento soubor se stal základem botanické sbírky pardubického muzea.
Na levém snímku vidíme dutohlávku sobí (Cladonia rangiferina), kterou roku 1915 sbíral Emanuel Kalenský v mlází u Skutče. Tento lišejník nekonzumují pouze sobi, ale také původní obyvatelé Aljašky, kteří ho používají i jako lék. Druhý obrázek náleží rohatci trojlaločnému (Mastigobryum trilobatum) pocházejícímu z roku 1889 z břehu potoka v Bubenci. Patří mezi tzv. játrovky řadící se k mechorostům. Játrovky jsou jedny z nejstarších rostlin na zemi.

40 / Ukázky herbářových položek Emanuela Froňka

Získáno Emanuelem Froňkem, 1925 a 1932
Inv. č. B0884/0001398 (sveřep stoklasa), B-L-0184/0001673 (provazovka srstnatá)

Emanuel Froněk (1886−1974) obohatil botanickou sbírku o více než 2 000 kusů herbářových položek, převážně nižších rostlin (mechů, lišejníků a játrovek). Podrobně se zabýval květenou Kunětické hory. S pardubickým herbářem byl spjat první tři desetiletí jeho existence, přičemž položil základ pro jeho dalšího budování. Během svého života se Froněk stal učitelem, ředitelem škol a předsedou muzejního spolku, ředitelem pardubického muzea a okresním konzervátorem. Přispěl k vyhlášení několika chráněných území na Pardubicku, zejména oblasti bohdanečských rybníků.
Z jeho botanických sběrů jsme vybrali dvě položky. Provazovka srstnatá (Usnea hirta) patří mezi lišejníky. Tento exemplář byl nalezen Emanuelem Froňkem v roce 1925 na modřínu u Pohránovského rybníka. Sveřep stoklasa (Bromus secalinus) představoval dříve běžný polní plevel, v současnosti je považován za kriticky ohrožený druh. Sběr pochází z roku 1932 od Kunětické hory.