Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

23 / Dámské vlněné šaty, 30. léta 19. století

Daroval Bedřich Skrbek, účetní z Pardubic, 1905
Inv. č. OD 59

Přestože je Bedřich Skrbek (1860–1918) neodmyslitelně spjat především s numismatickou sbírkou pardubického muzea, měl vášeň uchovávat řadu dalších starých věcí. Do muzea věnoval nemálo rodinných památek, mezi které patřil i poměrně rozsáhlý soubor oděvů po předcích. Obohatil jimi původně etnografickou sbírku, z níž se později vyčlenila sbírka oděvů.
Dámské vlněné šaty s pestrým do pruhů stylizovaným vzorem a převládající červenou a zelenou barvou pocházejí ze 30. let 19. století. Nosila je Skrbkova babička z matčiny strany Anna Marie Kovaříková (rozená Mlejnková), narozená roku 1795 v Pardubicích. Byla manželkou puškaře Karla Kováříka, jehož si vzala v roce 1816. Žila v domě čp. 113, v němž později bydlel i Bedřich Skrbek.