Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Obsah

ŠEBESTA D.: Porovnání geomorfologických poměrů povodí Zdobnice a Bělé - 3
VÍTEK J.: Geomorfologické poměry přírodního parku Údolí Krounky a Novohradky - 31
RUSŇÁK J.: Floristický a fytocenologický průzkum přírodního parku Údolí řek Krounky a Novohradky - 51
WAGNEROVÁ Z.: Floristické složení vegetace lokality Moravská bouda v Krkonoších (monitoring, management) - 109
KOPECKÁ L., ZÁRUBOVÁ PRAUSOVÁ R.: Floristický průzkum cévnatých rostlin NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka u Lázní Bohdaneč (východní Čechy) - 129
ZÁRUBOVÁ PRAUSOVÁ R.: Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - 159
MÁLKOVÁ J.: Geobotanická studie vegetačního krytu u bývalé Klínovky v Krkonoších - 183
KRTIČKOVÁ M., MÁLKOVÁ J.: Geobotanická studie vlivu kleče horské na chráněné druhy ve východních Krkonoších - 215
VAŠÁTKO J., HORSÁK M.: Měkkýši labské nivy u Přelouče - 237
DOLANSKÝ J., KASAL P., ŘEZÁČ M., FENCLOVÁ I.: Příspěvek k poznání arachnofauny Ústeckoorlicka - 247
RŮŽIČKA V., NOVÁK J.: Pavouci (Araneae) přírodní rezervace Peklo u Nového Města nad Metují - 255
ROTTER M.: Motýli Orlických hor a Podorlicka – VIII. - 259
REJL J.: Příspěvek k poznání šídel (Aeschnidae, Odonata) na okrese Pardubice - 267
REJL J.: Vydra říční (Lutra lutra Linnaeus, 1758) v západní části okresu Pardubice - 271

Contens

ŠEBESTA D.: Comparison of geomorphological conditions of river basins of Zdobnice and Bělá (Eastern Bohemia) - 3
VÍTEK J.: Geomorphology of The Nature Park Údolí Krounky a Novohradky (Eastern Bohemia) - 31
RUSŇÁK J.: Floristic and phytosociological exploration of nature park of rivers Krounka and Novohradka (East Bohemia) - 51
WAGNEROVÁ Z.: Floristic composition of vegetation the locality Moravská bouda in the Krkonoše Mountains (monitoring, management) - 109
KOPECKÁ L., ZÁRUBOVÁ PRAUSOVÁ R.: Floristic research of vascular plants in the nature reserve “Bohdanečský rybník a rybník Matka” near the town Lázně Bohdaneč (Eastern Bohemia) - 129
ZÁRUBOVÁ PRAUSOVÁ R.: Research of vegetation and the study of its changes connected with the management in the nature reserve “Bohdanečský rybník a rybník Matka” (Eastern Bohemia) - 159
MÁLKOVÁ J.: Geobotanical study of the flora at the former Klínovka in the Giant Mountains - 183
KRTIČKOVÁ M., MÁLKOVÁ J.: Geo-botanical study of influence of Pinus mugo on protected species on the Eastern Giant Mountains - 215
VAŠÁTKO J., HORSÁK M.: Molluscs of the Labe river floodplain near Přelouč town (North-eastern Bohemia) - 237
DOLANSKÝ J., KASAL P., ŘEZÁČ M., FENCLOVÁ I.: Contribution to knowledge of spiders of Ústí nad Orlicí region (East Bohemia) - 247
RŮŽIČKA V., NOVÁK J.: Spiders (Araneae) of Nature Reserve Peklo near Nové Město nad Metují (Eastern Bohemia) - 255
ROTTER M.: Butterflies of the Orlické hory Mts. and their foothills – VIII. - 259
REJL J.: Contribution to the knowledge of dragonflies (Aeschnidae, Odonata) in the district of Pardubice - 267
REJL J.: Occurence of Otter (Lutra lutra Linnaeus, 1758) in western part district of Pardubice - 271

cover_prace_a_studie_8_2000.jpg