Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník přírodovědný

PRÁCE A STUDIE
Sborník původních recenzovaných odborných příspěvků ze všech přírodovědných oborů (především geomorfologie, botaniky, zoologie) publikujících výsledky výzkumů z území Pardubického a Královéhradeckého kraje. Vychází 1x ročně a obsahuje barevnou obrazovou přílohu.
Vydavatelem čísel 1/1993 – 14/2007 bylo Východočeské muzeum v Pardubicích a Agentura ochrany přírody a krajiny, středisko Pardubice. Od čísla 15/2008 je vydavatelem pouze Východočeské muzeum v Pardubicích.

Adresa vydavatele a redakční rady: Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice (www.vcm.cz)
Příspěvky zasílané redakci od čísla 10/2002 jsou recenzovány, od čísla 15/2008 vždy dvěma nezávislými recenzenty. Autorům doporučujeme věnovat pozornost pokynům pro autory.

Redakční rada (od č. 15/2008)
vedoucí redakční rady - RNDr. Romana Prausová, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové)
výkonný redaktor – Mgr. Libor Praus, Ph.D. (Východočeské muzeum v Pardubicích)
členové redakční rady – RNDr. Bohuslav Mocek (Muzeum východních Čech, Hradec Králové), Doc. RNDr. Jan Vítek (Univerzita Hradec Králové), Mgr. Lenka Šafářová, Ph.D. (Východočeské muzeum v Pardubicích), Doc. Ing. Jiří Tůma, CSc. (Univerzita Hradec Králové), RNDr. Vladimír Lemberk

Časopis vznikl v roce 1993 jako nástupce sborníku „Práce a studie – přírodověda“, který vycházel v letech 1969–1984 a byl vydáván Krajským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích.

Obsah (včetně objednávky) dosud vydaných čísel sborníku: e-shop