Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Obsah

VÍTEK J.: Geomorfologie skalních výchozů na Kralickém Sněžníku - 3
MlNÁŘ P.: Geomorfologické a geologické zajímavosti Zvičinského hřbetu - 23
MÁLKOVÁ J.: Výzkum apofytické a synantropní flóry u Luční boudy v Krkonoších - 33
DUCHOSLAV M.: Hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum L.) potvrzena pro Chrudimsko - 59
ROTTER M.: Motýli Orlických hor a podorIicka (IV) - 65
BOUKAL M.: Vodní coleoptera pramenné oblasti Hrušová - 81
BÁRTA F.: Obratlovci národní přírodní rezervace Lichnice - Kaňkovy hory - 95
LEMBERK V., FEJFAR M.: Obratlovci přírodní památky „Kusá hora“ u Luže (o. Chrudim) - 109
BÁRTA F.: K výskytu rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia) a raka říčního (Astacu fluviatilis) na Chrudimsku - 133
BOUKAL M.: Nález Agabus biguttatus (OLlVER, 1795) A. nigricollis Zubkov, 1833 (Coleoptera, Dytiscidae) ve východních čechách - 135
BÁRTA F., REJL J.: Bukáček malý (Ixobrychus minutus) hnízdil na bohdanečském rybníce - 137
REJL J., KLOUBEC B.: Pozorování volavky bílé (Egretta alba) na Barochu (okr. Pardubice) - 139
TRÁVNÍČKOVÁ H., TRÁVNÍČEK J.: Labutě zpěvné (Cygnus cygnus) v Hradci Králové - 141

Contents

VÍTEK J.: Geomorphology of rock outcrops in the Kralický Sněžník Mts. - 3
MlNÁŘ P.: Geomorphologically and geologically remarkable features in the Zvičina - 23
MÁLKOVÁ J.: Research of Apophytic and Synantropic vegetation round the Luční bouda in the Krkonoše mountain - 33
DUCHOSLAV M.: Ophioglosum vulgatum L. was confirmed in the region of Chrudim (East Bohemia) - 59
ROTTER M.: Butterflies of the Orlické hory Mts. and their foothills (IV) - 65
BOUKAL M.: Water beetles of fountain area Hrušová (Svitavy district, East Bohemia) - 81
BÁRTA F.: Vertebrates of the Lichnice - Kaňkovy hory National Nature Reserve - 95
LEMBERK V., FEJFAR M.: Vertebrates of the Kusá hora Nature Monument near Luže (District of Chrudim East Bohemia) - 109
BÁRTA F.: A note on the occurence of the Common or Round-leaved Sundew (Drosera rotundifolia) and the Noble or European Crayfish (Ascatus fluviatilis) in the Chrudim region - 133
BOUKAL M.: Find of Agabus biguttatus (OLlVER, 1795) A. nigricollis Zubkov, 1833 (Coleoptera, Dytiscidae) in East Bohemia region - 135
BÁRTA F., REJL J.: Little Bettern (lxobrychus minutus) was nesting on Bohdaneč pond - 137
REJL J., KLOUBEC B.: Occurrence of Great White Egret (Egretta alba) on Baroch pond (district Pardubice) - 139
TRÁVNÍČKOVÁ H., TRÁVNÍČEK J.: Whooper Swan (Cygnus cygnus) in Hradec Králové (East Bohemia) - 141

cover_prace_a_studie_3_1995.jpg